błąd medyczny adwokat
wrzesień 2022

Zmiana wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 r.

Z uwagi na bardzo liczne zapytania dotyczące postępowania w sytuacji nieuwzględniania przez pracodawców wykształcenia wyższego pielęgniarek i położnych, a tym samym kwalifikowanie Medyków do niższego współczynnika pracy, poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje

Czytaj artykuł
czerwiec 2021

[DARMOWY E-BOOK] Nagrywanie personelu medycznego – aspekt prawny

Przekazujemy do Państwa dyspozycji poradnik prawny w formie e-booka dotyczący najważniejszych informacji związanych z tematyką nagrywania przez pacjentów lub osób dla nich bliskich świadczeń zdrowotnych udzielanych przez medyków.

Czytaj artykuł
zalety i wady spółki zoo
marzec 2021

Zalety i wady prowadzenia Spółki z o.o.

Wybór formy prawnej działalności gospodarczej jest wciąż aktualnym problemem, z którym muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, komandytowa lub partnerska, a może jednak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółka akcyjna?

Czytaj artykuł
zakładanie spółki zoo online
listopad 2020

Tworzenie spółki z o.o. w trybie S24.

Wizja skomplikowanego, długotrwałego, a przy tym dotkliwego dla kieszeni trybu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przesłania Ci korzyści związane z prowadzeniem w jej ramach działalności gospodarczej?

Czytaj artykuł
spółka cywilna katowice
październik 2020

Spółka cywilna – czy to forma prowadzenia działalności gospodarczej dla Ciebie?

Bardzo często wśród przedsiębiorców nadchodzi moment, w którym postanawiają połączyć siły w ramach prowadzonych przez siebie częstokroć o tym samym przedmiocie działalności.

Czytaj artykuł
Zarząd sukcesyjny w firmie
październik 2020

Zarząd sukcesyjny czyli dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa po śmierci właściciela

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy poprzez tymczasowe zarządzanie jego przedsiębiorstwem polski ustawodawca wprowadził instytucję zarządu sukcesyjnego…

Czytaj artykuł
odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki
sierpień 2020

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardzo często na etapie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która może zostać śmiało określona jako najpopularniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej…

Czytaj artykuł
prawo dostępu do akt sprawy
lipiec 2020

Prawo do obrony a realny dostęp do akt sprawy na etapie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest jednym z podstawowych praw człowieka. Art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wymienia szczegółowo szereg przesłanek, które powinny być spełnione, aby można było mówić o rzetelnym i sprawiedliwym procesie.

Czytaj artykuł
zgłoszenie do rejestru beneficjentów rzeczywistych
lipiec 2020

Zgłoszenie do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

W dniu 13 lipca 2020 r. upływa termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych…

Czytaj artykuł
Jaki sąd jest właściwy dla sprawy rozwodowej?
czerwiec 2020

Jaki jest właściwy sąd do rozpoznania sprawy rozwodowej?

W celu wniesienia pozwu o rozwód należy złożyć wniosek we właściwej instytucji. Sprawy rozwodowe rozpatruje właściwy miejscowo Sąd Okręgowy…

Czytaj artykuł
fikcja doręczenia zmiany kpc
czerwiec 2020

Koniec z fikcją doręczenia. Nawet 120 zł więcej za doręczenie…

Rezygnacja ustawodawcy z fikcji doręczenia na rzecz „rzeczywistego” dostarczenia pozwu w założeniu miała zapewnić stronie pozwanej gwarancje procesowe, tj. wyeliminować sytuacje, w których postępowanie toczy się bez udziału pozwanego…

Czytaj artykuł
Ochrona wierzycieli
maj 2020

Zatory płatnicze – ochrona wierzycieli

W okresie trudności w utrzymaniu płynności finansowej wynikających z narastających opóźnień w zapłacie należności ze strony kontrahentów…

Czytaj artykuł
Jak ograniczyć zatory płatnicze?
maj 2020

Środki prawne pozwalające na ograniczenie zatorów płatniczych

Wielu polskich przedsiębiorców w związku z ograniczeniami prowadzenia działalności w czasie epidemii może borykać się z problemem braku płynności finansowej spowodowanej zatorami płatniczymi…

Czytaj artykuł
Upadłość konsumencka Katowice
kwiecień 2020

Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej

W jaki sposób uporać się z piętrzącymi się długami, naliczanymi odsetkami za zwłokę i widmem komorniczej egzekucji? Co zrobić, by znów znaleźć się nad przysłowiową kreską i rozpocząć życie wolne od zaległych zobowiązań…

Czytaj artykuł
Co może zrobić przedsiębiorca - nie wykonanie umowy.
kwiecień 2020

Niewykonanie umowy z powodu koronawirusa – Co może zrobić przedsiębiorca?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że coraz większa liczba przedsiębiorców nie jest w stanie realizować zawartych umów. Bezpośrednie przyczyny takiej sytuacji są różne: może to być brak dostaw surowców/półproduktów, zamknięcie lub ograniczenie dostępu do usług….

Czytaj artykuł
Zwolnienie ze składek ZUS
kwiecień 2020

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników

  Jak wygląda dofinansowanie pracowników w czasie koronawirusa? Rodzaj świadczenia Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz pracowników objętych : – przestojem ekonomicznym – obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g ustawy o przeciwdziałaniu

Czytaj artykuł
Świadczenie postojowe - kto może
kwiecień 2020

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub….

Czytaj artykuł
Zwolnienie ze składek ZUS
kwiecień 2020

Zwolnienie ze składek – aktualizacja

Obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej wprowadziły dla przedsiębiorców możliwość zwolnienia ze składek ZUS.

Czytaj artykuł
Prawa pracownika w czasie kryzysu
kwiecień 2020

Prawa pracownika w trakcie kryzysu.

Pracowniku – czy wiesz jakie są Twoje prawa w trakcie kryzysu?

Czytaj artykuł
pomoc prawna dla przedsiębiorców Katowice
kwiecień 2020

Akcja zakończona – #RatujBiznes – pomoc prawna dla przedsiębiorców

Kancelaria adwokacka Michał Ciupa i Partnerzy dołączyła do prowadzonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców akcji #RatujBiznes.

Czytaj artykuł
zwolnienie zus - kogo dotyczy?
marzec 2020

Zwolnienie ze składek ZUS – kogo dotyczy?

26 marca 2020 r. pojawił się projekt przepisów dotyczący zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS…

Czytaj artykuł
marzec 2020

Ograniczenia możliwości przemieszczania się – najczęściej zadawane pytania.

Ograniczenie polega na zakazie wychodzenia z domu poza wypadkami niezbędnymi – tj. drogi do i z miejsca w którym wykonywane są czynności zawodowe, czyli do zakładu pracy, siedziby indywidualnie prowadzonej firmy, miejsc, w których przedsiębiorcy…

Czytaj artykuł
marzec 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NA JAKĄ POMOC MOGĄ LICZYĆ PRZEDSIĘBIORCY?

W związku problemami przedsiębiorców wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego rząd przedstawił plan pomocowy, jednak na chwilę obecną szczegóły tego planu nie są jeszcze znane. Propozycje rządu obejmują pomoc dla przedsiębiorców w postaci m. in.: 1. Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm (z możliwością umorzenia),

Czytaj artykuł
marzec 2020

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SKŁADEK ZUS

Jak ogłosiła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, cytowana przez „Rzeczpospolitą”, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych. Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za

Czytaj artykuł
marzec 2020

KORONAWIRUS, A NOWE PRZEPISY DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Obowiązująca od 8 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadziła nowe przepisy dotyczące pracodawców i pracowników. Zgodnie z nimi w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę,

Czytaj artykuł
grudzień 2019

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE – OCZEKIWANIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW PRAWA I ORZECZNICTWA

Ostatnie tygodnie pokazują, że opinia społeczna, sprawnie prowadzona na manowce przez aktywistów różnorakich forów internetowych, stała się ofiarą daleko idących uproszczeń w zakresie dotyczącym charakteru i celu stosowania przewidzianego przez Kodeks postępowania karnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Najczęstsze z tych uproszczeń to opinie

Czytaj artykuł
grudzień 2019

Komentarz obrońców

W dniu 18 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie, w którym zdecydował o zastosowaniu wobec Pana Kamila Durczoka środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 200.000 zł, dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Obrońcy Pana Kamila Durczoka, adw. Karol Rużyło i

Czytaj artykuł
grudzień 2019

Oświadczenie obrońców

Z uwagi na udzielenie przez Pana Kamila Durczoka parterom Kancelarii Adwokackiej MCP Michał Ciupa i Partnerzy, adw. Karolowi Rużyło i adw. Michałowi Ciupa upoważnienia do jego obrony w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalna w Katowicach o czyn z art. 310 k.k. i innych oraz mając

Czytaj artykuł
adwokat katowice
czerwiec 2019

Czy lekarze stażyści uprawnieni są do wystawiania recept pro auctore i pro familiae?

Niedawno na blogu naszej kancelarii pisaliśmy o zmianach dotyczących kształcenia lekarzy, w tym przywróceniu obowiązku odbycia stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz poszerzenia uprawnień lekarzy stażystów. Na tle tego drugiego zagadnienia pojawiły się wątpliwości, które w swoim stanowisku rozstrzygnął Minister Zdrowia. Prezes Dolnośląskiej

Czytaj artykuł
adwokat katowice
czerwiec 2019

Odszkodowanie dla pasażerów za opóźniony lot – termin przedawnienia

Roszczenia o odszkodowanie przysługujące pasażerowi na podstawie rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. nie ulegają przedawnieniu jeśli dochodzone są w drodze postępowania administracyjnego. W ocenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawionej w dostępnym na stronie internetowej SN opracowaniu „Uwagi

Czytaj artykuł
kancelaria adwokacka katowice
czerwiec 2019

Jak założyć spółkę z o.o.?

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Odpowiadając na tak postawione pytanie należy w pierwszej kolejności skupić się kwestiach nazwijmy to „biznesowych”. Zakładając bowiem jakąkolwiek spółkę trzeba sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytania: W jakim celu chcę tą spółkę założyć? Czy będzie to główny obszar prowadzenia

Czytaj artykuł