Lipiec 2020

Prawo do obrony a realny dostęp do akt sprawy na etapie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest jednym z podstawowych praw człowieka. Art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wymienia szczegółowo szereg przesłanek, które powinny być spełnione, aby można było mówić o rzetelnym i sprawiedliwym procesie.

Czytaj artykuł
zgłoszenie do rejestru beneficjentów rzeczywistych
Lipiec 2020

Zgłoszenie do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Czytaj artykuł
Jaki sąd jest właściwy dla sprawy rozwodowej?
Czerwiec 2020

Jaki jest właściwy sąd do rozpoznania sprawy rozwodowej?

Czytaj artykuł
fikcja doręczenia zmiany kpc
Czerwiec 2020

Koniec z fikcją doręczenia. Nawet 120 zł więcej za doręczenie…

Czytaj artykuł
Ochrona wierzycieli
Maj 2020

Zatory płatnicze – ochrona wierzycieli

Czytaj artykuł
Jak ograniczyć zatory płatnicze?
Maj 2020

Środki prawne pozwalające na ograniczenie zatorów płatniczych

Czytaj artykuł
Upadłość konsumencka Katowice
Kwiecień 2020

Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej

Czytaj artykuł
Co może zrobić przedsiębiorca - nie wykonanie umowy.
Kwiecień 2020

Niewykonanie umowy z powodu koronawirusa – Co może zrobić przedsiębiorca?

Czytaj artykuł
Zwolnienie ze składek ZUS
Kwiecień 2020

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników

Jak wygląda dofinansowanie pracowników w czasie koronawirusa? Rodzaj świadczenia Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz pracowników objętych : – przestojem ekonomicznym – obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19)

Czytaj artykuł