zakładanie spółki zoo online
Listopad 2020

Tworzenie spółki z o.o. w trybie S24

Wizja skomplikowanego, długotrwałego, a przy tym dotkliwego dla kieszeni trybu tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przesłania Ci korzyści związane z prowadzeniem w jej ramach działalności gospodarczej? Zamiast sporządzać umowę notarialną i składać wniosek o wpis osobiście lub drogą pocztową, a następnie co najmniej przez tydzień

Czytaj artykuł
spółka cywilna katowice
Październik 2020

Spółka cywilna – czy to forma prowadzenia działalności gospodarczej dla Ciebie?

Czytaj artykuł
Zarząd sukcesyjny w firmie
Październik 2020

Zarząd sukcesyjny czyli dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa po śmierci właściciela

Czytaj artykuł
odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki
Sierpień 2020

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj artykuł
prawo dostępu do akt sprawy
Lipiec 2020

Prawo do obrony a realny dostęp do akt sprawy na etapie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest jednym z podstawowych praw człowieka. Art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wymienia szczegółowo szereg przesłanek, które powinny być spełnione, aby można było mówić o rzetelnym i sprawiedliwym procesie.

Czytaj artykuł
zgłoszenie do rejestru beneficjentów rzeczywistych
Lipiec 2020

Zgłoszenie do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych

Czytaj artykuł
Jaki sąd jest właściwy dla sprawy rozwodowej?
Czerwiec 2020

Jaki jest właściwy sąd do rozpoznania sprawy rozwodowej?

Czytaj artykuł
fikcja doręczenia zmiany kpc
Czerwiec 2020

Koniec z fikcją doręczenia. Nawet 120 zł więcej za doręczenie…

Czytaj artykuł
Ochrona wierzycieli
Maj 2020

Zatory płatnicze – ochrona wierzycieli

Czytaj artykuł
Jak ograniczyć zatory płatnicze?
Maj 2020

Środki prawne pozwalające na ograniczenie zatorów płatniczych

Czytaj artykuł
Upadłość konsumencka Katowice
Kwiecień 2020

Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej

Czytaj artykuł
Co może zrobić przedsiębiorca - nie wykonanie umowy.
Kwiecień 2020

Niewykonanie umowy z powodu koronawirusa – Co może zrobić przedsiębiorca?

Czytaj artykuł
Zwolnienie ze składek ZUS
Kwiecień 2020

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników

Jak wygląda dofinansowanie pracowników w czasie koronawirusa? Rodzaj świadczenia Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz pracowników objętych : – przestojem ekonomicznym – obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19)

Czytaj artykuł
Świadczenie postojowe - kto może
Kwiecień 2020

Świadczenie postojowe

Czytaj artykuł
Zwolnienie ze składek ZUS
Kwiecień 2020

Zwolnienie ze składek – aktualizacja

Czytaj artykuł
Prawa pracownika w czasie kryzysu
Kwiecień 2020

Prawa pracownika w trakcie kryzysu.

Czytaj artykuł
pomoc prawna dla przedsiębiorców Katowice
Kwiecień 2020

#RatujBiznes – pomoc prawna dla przedsiębiorców

#RatujBiznes

Czytaj artykuł
zwolnienie zus - kogo dotyczy?
Marzec 2020

Zwolnienie ze składek ZUS – kogo dotyczy?

Czytaj artykuł
Marzec 2020

Ograniczenia możliwości przemieszczania się – najczęściej zadawane pytania.

Czytaj artykuł
Marzec 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NA JAKĄ POMOC MOGĄ LICZYĆ PRZEDSIĘBIORCY?

W związku problemami przedsiębiorców wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego rząd przedstawił plan pomocowy, jednak na chwilę obecną szczegóły tego planu nie są jeszcze znane. Propozycje rządu obejmują pomoc dla przedsiębiorców w postaci m. in.: 1. Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm (z możliwością umorzenia),

Czytaj artykuł
Marzec 2020

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SKŁADEK ZUS

Jak ogłosiła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, cytowana przez „Rzeczpospolitą”, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych. Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za

Czytaj artykuł
Marzec 2020

KORONAWIRUS, A NOWE PRZEPISY DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Obowiązująca od 8 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadziła nowe przepisy dotyczące pracodawców i pracowników. Zgodnie z nimi w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę,

Czytaj artykuł
Grudzień 2019

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE – OCZEKIWANIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW PRAWA I ORZECZNICTWA

Ostatnie tygodnie pokazują, że opinia społeczna, sprawnie prowadzona na manowce przez aktywistów różnorakich forów internetowych, stała się ofiarą daleko idących uproszczeń w zakresie dotyczącym charakteru i celu stosowania przewidzianego przez Kodeks postępowania karnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Najczęstsze z tych uproszczeń to opinie

Czytaj artykuł
Grudzień 2019

Komentarz obrońców

W dniu 18 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie, w którym zdecydował o zastosowaniu wobec Pana Kamila Durczoka środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 200.000 zł, dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Obrońcy Pana Kamila Durczoka, adw. Karol Rużyło i

Czytaj artykuł
Grudzień 2019

Oświadczenie obrońców

Z uwagi na udzielenie przez Pana Kamila Durczoka parterom Kancelarii Adwokackiej MCP Michał Ciupa i Partnerzy, adw. Karolowi Rużyło i adw. Michałowi Ciupa upoważnienia do jego obrony w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalna w Katowicach o czyn z art. 310 k.k. i innych oraz mając

Czytaj artykuł
adwokat katowice
Czerwiec 2019

Czy lekarze stażyści uprawnieni są do wystawiania recept pro auctore i pro familiae?

Niedawno na blogu naszej kancelarii pisaliśmy o zmianach dotyczących kształcenia lekarzy, w tym przywróceniu obowiązku odbycia stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz poszerzenia uprawnień lekarzy stażystów. Na tle tego drugiego zagadnienia pojawiły się wątpliwości, które w swoim stanowisku rozstrzygnął Minister Zdrowia. Prezes Dolnośląskiej

Czytaj artykuł
adwokat katowice
Czerwiec 2019

Odszkodowanie dla pasażerów za opóźniony lot – termin przedawnienia

Roszczenia o odszkodowanie przysługujące pasażerowi na podstawie rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. nie ulegają przedawnieniu jeśli dochodzone są w drodze postępowania administracyjnego. W ocenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawionej w dostępnym na stronie internetowej SN opracowaniu „Uwagi

Czytaj artykuł
kancelaria adwokacka katowice
Czerwiec 2019

Jak założyć spółkę z o.o.?

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Odpowiadając na tak postawione pytanie należy w pierwszej kolejności skupić się kwestiach nazwijmy to „biznesowych”. Zakładając bowiem jakąkolwiek spółkę trzeba sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytania: W jakim celu chcę tą spółkę założyć? Czy będzie to główny obszar prowadzenia

Czytaj artykuł