prawo dostępu do akt sprawy
lipiec 2020

Prawo do obrony a realny dostęp do akt sprawy na etapie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest jednym z podstawowych praw człowieka. Art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wymienia szczegółowo szereg przesłanek, które powinny być spełnione, aby można było mówić o rzetelnym i sprawiedliwym procesie.

Czytaj artykuł
Ochrona wierzycieli
maj 2020

Zatory płatnicze – ochrona wierzycieli

W okresie trudności w utrzymaniu płynności finansowej wynikających z narastających opóźnień w zapłacie należności ze strony kontrahentów…

Czytaj artykuł
Jak ograniczyć zatory płatnicze?
maj 2020

Środki prawne pozwalające na ograniczenie zatorów płatniczych

Wielu polskich przedsiębiorców w związku z ograniczeniami prowadzenia działalności w czasie epidemii może borykać się z problemem braku płynności finansowej spowodowanej zatorami płatniczymi…

Czytaj artykuł
Upadłość konsumencka Katowice
kwiecień 2020

Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej

W jaki sposób uporać się z piętrzącymi się długami, naliczanymi odsetkami za zwłokę i widmem komorniczej egzekucji? Co zrobić, by znów znaleźć się nad przysłowiową kreską i rozpocząć życie wolne od zaległych zobowiązań…

Czytaj artykuł
Co może zrobić przedsiębiorca - nie wykonanie umowy.
kwiecień 2020

Niewykonanie umowy z powodu koronawirusa – Co może zrobić przedsiębiorca?

Pandemia koronawirusa spowodowała, że coraz większa liczba przedsiębiorców nie jest w stanie realizować zawartych umów. Bezpośrednie przyczyny takiej sytuacji są różne: może to być brak dostaw surowców/półproduktów, zamknięcie lub ograniczenie dostępu do usług….

Czytaj artykuł
Zwolnienie ze składek ZUS
kwiecień 2020

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników

  Jak wygląda dofinansowanie pracowników w czasie koronawirusa? Rodzaj świadczenia Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz pracowników objętych : – przestojem ekonomicznym – obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g ustawy o przeciwdziałaniu

Czytaj artykuł
Prawa pracownika w czasie kryzysu
kwiecień 2020

Prawa pracownika w trakcie kryzysu.

Pracowniku – czy wiesz jakie są Twoje prawa w trakcie kryzysu?

Czytaj artykuł
pomoc prawna dla przedsiębiorców Katowice
kwiecień 2020

Akcja zakończona – #RatujBiznes – pomoc prawna dla przedsiębiorców

Kancelaria adwokacka Michał Ciupa i Partnerzy dołączyła do prowadzonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców akcji #RatujBiznes.

Czytaj artykuł
zwolnienie zus - kogo dotyczy?
marzec 2020

Zwolnienie ze składek ZUS – kogo dotyczy?

26 marca 2020 r. pojawił się projekt przepisów dotyczący zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS…

Czytaj artykuł
marzec 2020

Ograniczenia możliwości przemieszczania się – najczęściej zadawane pytania.

Ograniczenie polega na zakazie wychodzenia z domu poza wypadkami niezbędnymi – tj. drogi do i z miejsca w którym wykonywane są czynności zawodowe, czyli do zakładu pracy, siedziby indywidualnie prowadzonej firmy, miejsc, w których przedsiębiorcy…

Czytaj artykuł
marzec 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NA JAKĄ POMOC MOGĄ LICZYĆ PRZEDSIĘBIORCY?

W związku problemami przedsiębiorców wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego rząd przedstawił plan pomocowy, jednak na chwilę obecną szczegóły tego planu nie są jeszcze znane. Propozycje rządu obejmują pomoc dla przedsiębiorców w postaci m. in.: 1. Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm (z możliwością umorzenia),

Czytaj artykuł
marzec 2020

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SKŁADEK ZUS

Jak ogłosiła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, cytowana przez „Rzeczpospolitą”, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych. Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za

Czytaj artykuł
marzec 2020

KORONAWIRUS, A NOWE PRZEPISY DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Obowiązująca od 8 marca 2020 r. ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadziła nowe przepisy dotyczące pracodawców i pracowników. Zgodnie z nimi w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę,

Czytaj artykuł
grudzień 2019

TYMCZASOWE ARESZTOWANIE – OCZEKIWANIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW PRAWA I ORZECZNICTWA

Ostatnie tygodnie pokazują, że opinia społeczna, sprawnie prowadzona na manowce przez aktywistów różnorakich forów internetowych, stała się ofiarą daleko idących uproszczeń w zakresie dotyczącym charakteru i celu stosowania przewidzianego przez Kodeks postępowania karnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Najczęstsze z tych uproszczeń to opinie

Czytaj artykuł
grudzień 2019

Komentarz obrońców

W dniu 18 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie, w którym zdecydował o zastosowaniu wobec Pana Kamila Durczoka środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 200.000 zł, dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Obrońcy Pana Kamila Durczoka, adw. Karol Rużyło i

Czytaj artykuł
grudzień 2019

Oświadczenie obrońców

Z uwagi na udzielenie przez Pana Kamila Durczoka parterom Kancelarii Adwokackiej MCP Michał Ciupa i Partnerzy, adw. Karolowi Rużyło i adw. Michałowi Ciupa upoważnienia do jego obrony w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Regionalna w Katowicach o czyn z art. 310 k.k. i innych oraz mając

Czytaj artykuł
adwokat katowice
czerwiec 2019

Czy lekarze stażyści uprawnieni są do wystawiania recept pro auctore i pro familiae?

Niedawno na blogu naszej kancelarii pisaliśmy o zmianach dotyczących kształcenia lekarzy, w tym przywróceniu obowiązku odbycia stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz poszerzenia uprawnień lekarzy stażystów. Na tle tego drugiego zagadnienia pojawiły się wątpliwości, które w swoim stanowisku rozstrzygnął Minister Zdrowia. Prezes Dolnośląskiej

Czytaj artykuł
adwokat katowice
czerwiec 2019

Odszkodowanie dla pasażerów za opóźniony lot – termin przedawnienia

Roszczenia o odszkodowanie przysługujące pasażerowi na podstawie rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. nie ulegają przedawnieniu jeśli dochodzone są w drodze postępowania administracyjnego. W ocenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przedstawionej w dostępnym na stronie internetowej SN opracowaniu „Uwagi

Czytaj artykuł
kancelaria adwokacka katowice
czerwiec 2019

Jak założyć spółkę z o.o.?

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Odpowiadając na tak postawione pytanie należy w pierwszej kolejności skupić się kwestiach nazwijmy to „biznesowych”. Zakładając bowiem jakąkolwiek spółkę trzeba sobie odpowiedzieć przede wszystkim na pytania: W jakim celu chcę tą spółkę założyć? Czy będzie to główny obszar prowadzenia

Czytaj artykuł