Lipiec 2020

Prawo do obrony a realny dostęp do akt sprawy na etapie rozpoznania wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Prawo do rzetelnego procesu sądowego jest jednym z podstawowych praw człowieka. Art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wymienia szczegółowo szereg przesłanek, które powinny być spełnione, aby można było mówić o rzetelnym i sprawiedliwym procesie.

Czytaj artykuł
Ochrona wierzycieli
Maj 2020

Zatory płatnicze – ochrona wierzycieli

Czytaj artykuł
Jak ograniczyć zatory płatnicze?
Maj 2020

Środki prawne pozwalające na ograniczenie zatorów płatniczych

Czytaj artykuł
Upadłość konsumencka Katowice
Kwiecień 2020

Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej

Czytaj artykuł
Co może zrobić przedsiębiorca - nie wykonanie umowy.
Kwiecień 2020

Niewykonanie umowy z powodu koronawirusa – Co może zrobić przedsiębiorca?

Czytaj artykuł
Zwolnienie ze składek ZUS
Kwiecień 2020

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników

Jak wygląda dofinansowanie pracowników w czasie koronawirusa? Rodzaj świadczenia Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na rzecz pracowników objętych : – przestojem ekonomicznym – obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19)

Czytaj artykuł
Prawa pracownika w czasie kryzysu
Kwiecień 2020

Prawa pracownika w trakcie kryzysu.

Czytaj artykuł
pomoc prawna dla przedsiębiorców Katowice
Kwiecień 2020

#RatujBiznes – pomoc prawna dla przedsiębiorców

#RatujBiznes

Czytaj artykuł
zwolnienie zus - kogo dotyczy?
Marzec 2020

Zwolnienie ze składek ZUS – kogo dotyczy?

Czytaj artykuł