Strona główna / Centrum mediacyjne / Mediacje w sporach gospodarczych

Mediacje w sporach gospodarczych

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów w świecie biznesu

Świat biznesu charakteryzuje się dynamiką i zmiennością stosunków gospodarczych. Przedsiębiorcy podejmując decyzje biznesowe często są narażeni na pojawienie się konfliktów ekonomiczno-prawnych podczas współpracy z kontrahentami. Mediacje w sporach gospodarczych stanowią alternatywną metodę rozwiązywania konfliktów. Są rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym w porównaniu do postępowania sądowego. Strony mediacji oraz mediator są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedzieli się podczas postępowania mediacyjnego. Przedsiębiorcy wybierając mediację mogą być pewni, że nie zostaną ujawnione żadne tajemnice przedsiębiorstwa, których ujawnienie mogłoby przynieść negatywne konsekwencje biznesowe lub wpłynąć na wizerunek firmy.

Zostaw numer telefonu - oddzwonimy

Zajmiemy się Twoją sprawą Ciebie najszybciej jak to możliwe.

  Potwierdź, że nie jesteś robotem

  Korzyści płynące z mediacji w sprawach gospodarczych

  Przedmiotem mediacji w sprawach gospodarczych najczęściej są spory o zapłatę, wykonanie umowy, konflikty pomiędzy wspólnikami czy roszczenia wynikające z umowy o zakazie konkurencji. Mediacje pozwalają na dobrowolne rozwiązanie sporu przez skonfliktowane strony, które podczas postępowania mediacyjnego wspólnie wypracują porozumienie korzystne dla obu stron. Dobrowolne rozwiązanie sporu pozwala na dalszą współpracę stron w przyszłości, co jest niezmiernie ważne w świecie biznesu.

  Mediacje w Centrum Mediacyjnym MCP

  Podjęcie przez strony mediacji przerywa bieg przedawnienia roszczenia, który w stosunkach gospodarczych jest stosunkowo krótki. Jednocześnie przedsiębiorcy podejmujący mediację nie ponoszą kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, a na wierzycielu nie spoczywa ciężar uiszczenia opłaty sądowej, uzależnionej od wartości przedmiotu sporu, która niejednokrotnie jest wysoka. W Centrum mediacyjnym MCP mediacje są prowadzone przez bezstronnych i doświadczonych mediatorów, zajmujących się w codziennej pracy problemami prawnymi przedsiębiorców.

  Usługi online

  Nasza Kancelaria oferuje swoim klientom porady prawne online lub przez telefon. Jeśli nie możesz odwiedzić nas osobiście skorzystaj z usługi wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej.

  Twoją sprawą zajmą się

  Karol Rużyło

  adwokat, mediator