Ochrona danych osobowych - RODO

W ramach prowadzonej działalności przez naszą kancelarię adwokacką w Katowicach, zajmujemy się kwestiami prawnymi  związanymi z ochroną danych osobowych. Pomagamy organizacjom we wdrożeniu nowych przepisów RODO. Nasi klienci mają możliwości skorzystania z pełnej oferty w zakresie wdrożenia RODO, jak również mogą wybrać jedynie poszczególne jej elementy, np. indywidualnie dopasowane szkolenie lub usługę przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pomoc prawna Katowice – RODO

Prowadzenie działalności gospodarczej w większości przypadków wiąże się z wdrożeniem przepisów RODO. Chociaż obowiązują one już jakiś czas, to wciąż budzą wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców. Jeżeli poszukujesz prawnika z Katowic, który pomoże Ci w dostosowaniu zasad panujących w firmie do obowiązującego prawa oraz we wdrożeniu RODO, skorzystaj z usług naszej Kancelarii adwokackiej z Katowic. Oferujemy zarówno organizację szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, jak również możemy przejąć pałeczkę i zostać Twoim osobistym Inspektorem Ochrony Danych.

prawnik online

Nasze usługi obejmują:

Przeprowadzany audyt ma na celu inwentaryzację zbiorów danych, identyfikację procesów przetwarzania danych osobowych, analizę stosowanych zabezpieczeń fizycznych i organizacyjnych, analizę stosowanych zabezpieczeń w systemie informatycznym oraz zebranie danych niezbędnych do wykonania analizy ryzyka i opracowania dokumentacji ochrony danych osobowych.

W oparcie o przeprowadzony audyt przygotowywane są zalecenia i wytyczne dotyczące wdrożenia RODO w danej organizacji. Szczegółowe procedury ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie opracowywane są zawsze wspólnie z klientem na bazie informacji uzyskanych w trakcie audytu, z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zagadnień ochrony danych, a także niezbędnych informacji, otrzymanych od klienta.

Na podstawie wyników audytu oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z klientem, przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych, w zakresie jaki okaże się niezbędny. Dbamy o to, by opracowana przez nas dokumentacja była dostosowana do potrzeb klienta i specyfiki branży, w której działa klient.

Kolejny etap wdrożenia RODO obejmuje szkolenie pracowników. W trakcie szkolenia zaznajamiamy jego uczestników z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych, wynikającymi z RODO oraz innych przepisów, jak również omawiamy i wyjaśniamy procedury ochrony danych osobowych, które zostały opracowane i wdrożone u danego pracodawcy.

Ponadto oferujemy usługi outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) obejmuje m. in.:

  • informowanie administratora danych oraz jego pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o ich obowiązkach wynikających z RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
  • monitorowanie przestrzegania przepisów RODO i innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych oraz wdrożonej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
  • podejmowanie działań zwiększających świadomość w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych oraz przeprowadzanie cyklicznych doraźnych i audytów,
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego pomiędzy administratorem danych, a Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
  • wsparcie w zakresie realizacji zapytań i żądań w obszarze przetwarzania danych osobowych, w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi na żądania i zapytań osób, których dane dotyczą,
  • w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych, wsparcie w identyfikacji przyczyn jego wystąpienia i ustalenie sposobu postępowania, jak również pomoc w zgłoszeniu naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto zajmie się Twoją sprawą?

adwokat katowice

Ewa Klich

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, medycznym oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu sporów sądowych. Zajmuje się doradztwem sukcesyjnym na rzecz przedsiębiorców.

Poznaj adwokata

Dane kontaktowe

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną

Adwokat Katowice – pomoc dla administratorów danych osobowych

Jako jedna z nielicznych kancelarii w Katowicach, oferujemy kompleksową pomoc dla administratorów danych osobowych, czyli dla wszystkich tych, którzy zarządzają danymi klientów. W zależności od Twoich potrzeb możemy przeprowadzić audyt przetwarzania danych osobowych i stworzyć listę zaleceń oraz dokumentację, którą musisz wdrożyć po to, by działać zgodnie z RODO. Możemy również przeprowadzić szkolenie z ochrony danych osobowych dla Ciebie oraz innych pracowników.

Nasi adwokaci z Katowic chętnie przejmą funkcję Inspektora Danych Osobowych, dzięki czemu w całości odciążą cię od odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym przetwarzaniem danych klientów.