Zapewniamy wsparcie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy

Jeżeli pracodawca wypowiedział Ci umowę o pracę z naruszeniem przepisów Kodeku pracy możesz złożyć odwołanie do sądu, w terminie 21 dni.

W przypadku, gdy byłeś zatrudniony na umowie o pracę na czas nieokreślony możesz domagać się:

  • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach,
  • odszkodowania.

Natomiast, jeśli byłeś zatrudniony na umowie o pracę na czas określony, to możesz domagać się jedynie odszkodowania.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.

kancelaria adwokacka katowice

Kto zajmie się Twoją sprawą?

prawnik online

Karol Rużyło

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie rodzinnym  oraz prawie karnym. Najbardziej interesuje go problematyka karna i karno-procesowa.

Od grudnia 2022 posiada kompetencje w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach: gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych. Poza tym został wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie okręgowym w Katowicach.

Poznaj adwokata

Dane kontaktowe

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną