U nas uzyskasz pomoc w sprawach dotyczących alimentów i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego

Ustalenie wysokości alimentów zarówno na rzecz dzieci, jak i byłego małżonka, a także innych uprawnionych osób następuje zazwyczaj w wyroku rozwodowym lub wyroku w sprawie alimentacyjnej. Zdarza się również, że strony ustalają między sobą dobrowolnie wysokość alimentów.

Jednakże w każdej z tych sytuacji zarówno strona zobowiązana do zapłaty alimentów, jak i uprawniona która otrzymuje alimenty może wystąpić do sądu do o ich podwyższenie lub obniżenie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem zamiany wysokości alimentów jest zatem zmiana sytuacji faktycznej osoby uprawnionej np. poprzez wzrost jej potrzeb związanych z kosztami edukacji, leczenia itp. lub zmiany sytuacji osoby zobowiązanej spowodowana np. utratą możliwości zarobkowych wskutek choroby.

O tym czy w konkretnej sytuacji konieczna jest zmiana wysokości alimentów decyduje sąd, na podstawie przedstawionych przez strony dowodów.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom zarówno w sprawach dotyczących alimentów, jak i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego.

porady prawne online

Kto zajmie się Twoją sprawą?

adwokat katowice

Ewa Klich

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, medycznym oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu sporów sądowych. Zajmuje się doradztwem sukcesyjnym na rzecz przedsiębiorców

Poznaj adwokata

Dane kontaktowe

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną