Kancelaria MCP oferuje pomoc w sprawach podziału majątku dorobkowego małżonków, jak i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego

Podział majątku dorobkowego małżonków w dużej mierze zależy od tego jakie składnik wchodzą  w jego skład. W prostych sytuacjach, kiedy wspólny majątek małżonków składa się wyłącznie z ruchomości np. samochód, meble itp. podział majtku może nastąpić na podstawie umowy zawartej pomiędzy małżonkami. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, dom, mieszkanie lub działka, umowa pomiędzy małżonkami powinna zostać zawarta u notariusza.

Warto także wskazać, że jeżeli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, mogę jego podział przeprowadzić u notariusza lub przed sądem.

Natomiast w sytuacji konfliktu pomiędzy małżonkami zawsze konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. 

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom zarówno w sprawach podziału majątku dorobkowego małżonków, jak i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego

kancelaria adwokacka katowice

Kto zajmie się Twoją sprawą?

prawnik online

Karol Rużyło

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie rodzinnym  oraz prawie karnym. Najbardziej interesuje go problematyka karna i karno-procesowa. 

Poznaj adwokata

 

Dane kontaktowe

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną