Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom zarówno w sprawach o rozwód, jak i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego

Przeprowadzenie rozwodu wymaga od obu małżonków podjęcia decyzji dotyczących zarówno przebiegu samego postępowania sądowego, ale także warunków na jakich ich małżeństwo ma zostać rozwiązane.

W pierwszej kolejności osoba, która występuje z pozew o rozwód musi wskazać czy chce orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie lub z winy obu stron lub  wyłącznej winy jednego z małżonków. Droga strona w odpowiedzi na pozew może zgodzić się ze stanowiskiem wskazanym w pozwie, np. na rozwód bez orzekania o winie lub złożyć odmienny wniosek niż zawarty w pozwie np. wnieść o orzeczenie np. rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Określenie winy  w wyroku rozwodowym rzutuje na ewentualne ustalenie alimentów pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać alimentów od drugiego małżonka. Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może zasądzić alimenty na rzecz małżonka niewinnego.

Dodatkowo w pozwie o rozwód można wnosić o uregulowanie kontaktów z dziećmi oraz ustalenie alimentów na dzieci.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom zarówno w sprawach o rozwód, jak i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego. Prawo rodzinne jest szczególną dziedziną prawa, regulującą najbardziej prywatne i intymne sfery życia człowieka, będące jednocześnie kwestiami fundamentalnymi w życiu każdej osoby. Prawnik prowadzący sprawę zakresu prawa rodzinnego powinien nie tylko wykazać się znajomością przepisów prawa oraz orzecznictwa, ale także konieczną w tego rodzaju sprawach empatią.  Mając pełną świadomość, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego to zwykle sprawy delikatne o staramy się tak dobierać  strategię procesową, aby nie tylko uzyskać satysfakcjonujący naszych Klientów wynik sprawy, ale także zmniejszyć koszty emocjonalne osób zaangażowanych w postępowanie.

kancelaria adwokacka katowice

Kto zajmie się Twoją sprawą?

adwokat katowice

Ewa Klich

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, medycznym oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu sporów sądowych. Zajmuje się doradztwem sukcesyjnym na rzecz przedsiębiorców

Poznaj adwokata

Dane kontaktowe

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną