Zapewniamy pomoc w dochodzeniu odszkodowań za wypadki przy pracy, wypadki komunikacyjne, szkody majątkowe lub niesłuszne skazania

Jeżeli wskutek wypadku lub kolizji poniosłeś szkodę (uszkodzony został Twój samochód lub odniosłeś obrażenia) możesz domagać się odszkodowana z polisy OC sprawcy.

W pierwszej kolejności musisz zgłosić ubezpieczycielowi szkodę. Opisać miejsce i przebieg  zdarzenia oraz wskazać jakiej szkody doznałeś.

Potem ubezpieczyciel poinformuje Cię czy uznaje swoją odpowiedzialność, a jeśli tak to wskaże wysokość odszkodowania jaka Ci przysługuje.

Jeśli nie zgadzasz się  z wyceną ubezpieczyciel możesz złożyć odwołanie. Jeżeli w dalszym ciągu ubezpieczyciel proponuje odszkodowanie, które nie jest dla Ciebie satysfakcjonujące, możesz złożyć pozew do sądu.

Kancelaria MCP oferuje  pomoc w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody w zakresie:

  1. odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych:
  • szkody na osobie – odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dochodzenie odszkodowania za poniesione wydatki w związku z leczeniem powypadkowym, dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdy i cierpienia związane z obrażeniami doznanymi w wypadku, renta z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego po wypadku,
  • roszczeń związanych ze śmiercią bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej, zadośćuczynienie za śmierć najbliżej osoby, renta alimentacyjna,
  • szkody na mieniu – w ramach ubezpieczenia OC i AC, dochodzenie odszkodowania za uszkodzony pojazd, również w przypadku zaniżenia odszkodowania przez ubezpieczyciela, zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, odszkodowanie za utracone korzyści,
  1. odszkodowań za wypadki przy pracy – odszkodowanie za straty materialne, zadośćuczynienie za doznane cierpienia, renta dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy,
  2. odszkodowań za szkody majątkowe powstałe w wyniku zdarzeń losowych – pożar, powódź, zalanie, huragan, wichury, poślizgnięcie na chodniku,
  3. odszkodowań z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania
kancelaria adwokacka katowice

Kto zajmie się Twoją sprawą?

adwokat katowice

Ewa Klich

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, medycznym oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu sporów sądowych. Zajmuje się doradztwem sukcesyjnym na rzecz przedsiębiorców

Poznaj adwokata

Dane kontaktowe

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną