Prawo medyczne

W związku ze specyfiką świadczenia usług medycznych, w obszarze tej działalności pojawiają się problemy prawne w dwóch zasadniczych płaszczyznach:

 • dotyczącej świadczenia opieki zdrowotnej (kontraktowanie z NFZ, ochrona danych medycznych i danych osobowych, przestrzeganie praw pacjenta)
 • dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej (zagadnienia handlowe i korporacyjne w ramach wykonywanej działalności leczniczej,
 • prowadzenie negocjacji i sporów z kontrahentami, sprawy z zakresu prawa pracy).

Dodatkowo wśród istotnych zagadnień prawnych związanych z działalności medyczną należy wskazać problematykę odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarzy i personelu medycznego. 

kancelaria adwokacka katowice

W ramach specjalizacji z zakresu prawa medycznego Kancelaria swoją ofertę kieruje, przede wszystkim, do osób fizycznych wykonujących zawód lekarza medycyny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, jak również spółek lekarskich oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej. Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie obejmującym:

 • pomoc prawną przy zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych, w tym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych
 • stałą i kompleksowa obsługę prawną gabinetów lekarskich, stomatologicznych oraz innych podmiotów leczniczych (w zakresie dotyczącym stosunków gospodarczych, handlowych i korporacyjnych),
 • doradztwo w zakresie prawa pracy (w tym zwłaszcza w zakresie opracowania dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, zwolnień  przygotowywania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów, a także rozwiązywaniu sporów pracowniczych),
 • reprezentację w sporach oraz prowadzenie negocjacji z NFZ,
 • opracowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów związanych ze świadczeniem szeroko pojmowanych usług medycznych (w tym także umów handlowych, regulaminów organizacyjnych, oraz innych dokumentów stosowanych w działalności medycznej),
 • doradztwo w zakresie przestrzegania Praw Pacjenta,
 • analizę zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz opracowanie i wdrożenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii.

W zakresie sporów sądowych wynikłych na gruncie prawa medycznego zajmujemy się również:

 • reprezentacją prawną lekarzy i personelu medycznego w sprawach cywilnych na etapie przedsądowym i sądowym, w sprawach o odszkodowanie z tytułu błędów w sztuce lekarskiej (spory z pacjentami, kontakty z ubezpieczycielami),
 • reprezentacją prawną lekarzy i personelu medycznego w sprawach karnych dotyczących odpowiedzialności karnej za błędy w sztuce lekarskiej,
 • reprezentacją w postępowaniu przedsądowym i sądowym w zakresie ochrony dóbr osobistych lekarzy oraz ochrony dobrego imienia podmiotu leczniczego (w tym także podjęcie reakcji na wpisy w Internecie i dochodzenie roszczeń z tym związanych),
 • reprezentacją lekarzy i personelu medycznego przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed organami samorządu zawodowego.

 

Prawo medyczne – kompleksowa pomoc prawna dla lekarzy w Katowicach

Kancelaria adwokacka MCP oferuje rzetelną i wszechstronną pomoc prawną dla branży medycznej. Obsługujemy zarówno osoby fizyczne – tj. lekarzy, pielęgniarki, położne jak i pacjentów.

Pomagamy również większym podmiotom, w tym – spółki lekarskie, przychodnie, szpitale oraz pozostałe zakłady opieki zdrowotnej. Nasze katowickie biuro zlokalizowane jest przy ulicy 1 Maja 38/3 w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w bliskiej odległości od stacji Katowice Zawodzie.

Dzięki strategicznej lokalizacji blisko centrum miasta oraz wielu gabinetów lekarskich oraz dentystycznych, nasza Kancelaria adwokacka to idealny wybór dla lekarzy oraz innych medyków, którzy mieszkają i pracują w Katowicach.

kancelaria adwokacka katowice

dr Michał Ciupa

Specjalizuje się w prawie karnym, gospodarczym i medycznym. Reprezentuje przedsiębiorców w sprawach karnych i karno-skarbowych. Występuje jako obrońca i pełnomocnik lekarzy w procesach sądowych.

Poznaj adwokata

Dane kontaktowe

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną