Strona główna / Dla medyków / Nowe zawody medyczne

Nowe zawody medyczne

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

Nowe zawody medyczne

Od dnia wejścia w życie ustawy o niektórych zawodach medycznych, czyli od 26 marca 2024 roku, 15 zawodów uzyskało status zawodów medycznych. Nowymi zawodami medycznymi są: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka,  podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny,  technik masażysta,  technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej oraz terapeuta zajęciowy. Samodzielność związana z wykonywaniem zawodu medycznego, z jednej strony pomaga w rozwoju zawodowym i biznesowym, z drugiej natomiast oznacza ponoszenie odpowiedzialności prawnej za naruszenie zasad wykonywania zawodu.

Kancelaria MCP świadczy pomoc prawną osobom wykonującym nowe zawody medyczne związaną z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Udzielamy wsparcia prawnego podczas zakładania, przekształcania, sprzedaży lub likwidacji podmiotu leczniczego. Podczas procesu zakładania podmiotu leczniczego, zespół kancelarii prawa medycznego pomoże indywidualnie dobrać formę prowadzonej działalności gospodarczej do potrzeb i celów Klienta, przygotować dokumenty założycielskie podmiotu leczniczego oraz zarejestrować podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Po zarejestrowaniu podmiotu leczniczego, Kancelaria stworzy dokumenty wewnętrzne, w tym regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, wdroży procedury ochrony danych osobowych (RODO), pomoże w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania oraz odpowie na każde inne pytanie związane z wątpliwościami Klientów.

Osobom pracującym na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego czy umów cywilnoprawnych, zespół Kancelarii MCP udzieli porad prawnych w zakresie zasad wykonywania zawodu medycznego i konsekwencji ich naruszania, dokona analizy prawnej umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o zakazie konkurencji.

Kancelaria prowadzi szkolenia dla osób wykonujących nowe zawody medyczne, w których przedstawia prawa i obowiązki osób wykonujących zawody medyczne, zakres odpowiedzialności zawodowej oraz wskazuje w jaki sposób zapobiegać naruszeniom praw pacjentów podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.