Oferta dla osób przebywających za granicą

Naszą ofertę kierujemy także do osób przebywających poza granicami kraju. Z oczywistych względów współpraca z takimi osobami wygląda inaczej ze względu na utrudniony kontakt z Klientem. Nie oznacza to jednak, że osoba stale przebywającą za granicą nie może, umocować swojego pełnomocnika do prowadzenia spraw urzędowych i sądowych w Polsce.

W wielu sprawach przepisy prawa nie wymagają osobistego stawiennictwa strony. W takiej sytuacji adwokat działa w imieniu Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz w ramach zawartej z nim umowy. Należy podkreślić, że także przesłuchanie osoby przebywającej za granicą nie zawsze oznacza konieczność przyjazdu do Polski, możliwe jest bowiem przesłuchanie takiej osoby w ramach tzw. pomocy prawnej przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania osoby przebywającej za granicą lub inny organ np. konsulat Rzeczypospolitej Polskiej.

porady prawne online

Pomoc prawna jaką świadczymy na rzecz Klientów przebywających za granicą obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych przez telefon, e-mail, za pomoc komunikatorów internetowych,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • prowadzenie spraw przed sądami i innymi organami (policją, prokuraturą, urzędami).

Sposób komunikacji z kancelarią:

Mając na uwadze wygodę naszych Klientów, oferujemy Państwu możliwość kontaktowania się z naszym zespołem prawnym  za pomocą zarówno tradycyjnej poczty, jak również przez telefon, e-mail oraz komunikatory internetowe.

W trakcie pierwszej rozmowy z adwokatem ustalany jest zakres, termin oraz koszt usługi prawnej. Po opłaceniu ustalonego wynagrodzenia na konto kancelarii, ustanowiony pełnomocnik poprowadzi  sprawę zgodnie z poczynionymi ustaleniami.