Strona główna / Dla przedsiębiorców / Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

Zastępstwo procesowe w sprawach rozstrzyganych przez sądy cywilne

Naszym Klientom pomagamy reprezentując ich interesy w sprawach rozstrzyganych przez sądy cywilne. Udzielamy wsparcia prawnego polegającego na przygotowaniu pozwu, odpowiedzi na pozew, apelacji, zarzutów do opinii biegłego sądowego oraz innych pism procesowych. Opowiadamy na każde pytanie Klientów w związku z toczącą się postępowaniem w sprawie cywilnej. Jako profesjonalni pełnomocnicy zastępujemy naszych Klientów na rozprawach i posiedzeniach przed sądami cywilnymi.

Zastępstwo procesowe w sprawach rozstrzyganych przez sądy rodzinne

Sprawy rodzinne są zazwyczaj obarczone dużym ładunkiem emocjonalnym, ponieważ przedmiot postępowania sądowego jest ściśle związanych z życiem prywatnym i relacjami rodzinnymi stron. W MCP rozumiemy jak bardzo stresujące dla naszych Klientów są sprawy rodzinne, dlatego naszym celem jest zapewnienie wsparcia prawnego na najwyższym poziomie. Sprawy przed sądami rodzinnymi, najczęściej są pierwszym spotkaniem Klientów z organami wymiaru sprawiedliwości, dlatego z dużym zaangażowaniem wyjaśniamy naszym Klientom tryb postępowania przed sądem. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości Klientów powstające w toku postępowania przed sądami rodzinnymi. Naszym klientom pomagamy reprezentując ich sprawy w toku postępowania sądowego oraz mediacji, przygotowując pozwy, apelacje oraz pozostałe pisma procesowe, a także zastępując Klientów na rozprawach.

Zostaw numer telefonu - oddzwonimy

Zajmiemy się Twoją sprawą Ciebie najszybciej jak to możliwe.

  Potwierdź, że nie jesteś robotem

  Zastępstwo procesowe w sprawach rozstrzyganych przez sądy administracyjne

  Zespół prawników MCP reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Posiadając bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego, sporządzamy wnioski, zażalenia, odwołania od decyzji oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne. Wnosimy środki zaskarżenia na bezczynność organu administracji publicznej i przewlekłość postępowania administracyjnego. Działając jako profesjonalni pełnomocnicy, nasi adwokaci zastępują Klientów podczas postępowań przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

  Zastępstwo procesowe w sprawach podatkowych

  Naszych klientów wspieramy podczas postępowań z zakresu prawa podatkowego toczących się przed urzędami skarbowymi, urzędami celno - skarbowymi, izbami administracji skarbowej oraz Krajową Administracją Skarbową. Sporządzamy pisma do organów podatkowych z zakresu przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych, akcyzy, cen transferowych, cła i pozostałych podatków i danin publicznoprawnych. Inicjujemy postępowanie w sprawie wydania indywidualnej interpretacji podatkowej przez Krajową Informację Skarbową. Dokonujemy formalno - prawnej kontroli czynności podejmowanych przez organy podatkowe. Wnosimy środki zaskarżenia od rozstrzygnięć organów podatkowych, sporządzamy skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania z zakresu prawa podatkowego, udzielając profesjonalnej pomocy prawnej.

  Usługi online

  Nasza Kancelaria oferuje swoim klientom porady prawne online lub przez telefon. Jeśli nie możesz odwiedzić nas osobiście skorzystaj z usługi wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej.

  Zastępstwo procesowe w sprawach karno – skarbowych

  Łącząc wiedzę z zakresu prawa karnego, gospodarczego i podatkowego, zespół adwokatów MCP udziela pomocy prawnej Klientom w sprawach karno - skarbowych. W toku postępowania karnego pełnimy funkcję obrońcy oskarżonego o popełnienie przestępstw i wykroczeń karno - skarbowych. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność karną i podatkową oskarżonego, sytuację oskarżonego analizujemy w sposób indywidualny. Ze względu na szczególną specyfikę spraw karno - skarbowych, wspólnie z Klientem ustalamy linię obrony w sprawie, uwzględniając jego wnioski i sugestie. Naszych Klientów reprezentujemy podczas postępowań przygotowawczych toczących się przed organami podatkowymi i prokuraturą oraz na etapie postępowań sądowych.

  Zastępstwo procesowe w sprawach karnych

  Zespół adwokatów MCP zapewnia Klientom pomoc prawną w sprawach karnych. Reprezentujemy naszych Klientów podczas postępowań przygotowawczych toczących się przed prokuraturą oraz podczas procesu sądowego. Pełniąc funkcję obrońcy oskarżonego o popełnienie przestępstwa, działamy na korzyść oskarżonego, dążąc do jego uniewinnienia lub obniżenia wymiaru kary. W imieniu oskarżonego składamy wnioski dowodowe, uczestniczymy w przesłuchiwaniu świadków i innych czynnościach procesowych, a także bierzemy udział w rozprawie karnej. Udzielamy pomocy prawnej osobom aresztowanym i osadzonym. Naszym Klientom pomagamy także pełniąc funkcję pełnomocnika osoby pokrzywdzonej, oskarżyciela subsydiarnego, prywatnego i posiłkowego. W imieniu naszych Klientów sporządzamy prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, zgłaszamy wnioski dowodowe, oceniamy przeprowadzone w toku sprawy karnej dowody i sporządzamy do nich zastrzeżenia. Uczestniczymy w czynnościach procesowych, takich jak przesłuchanie świadków, biegłych, przeprowadzenie eksperymentu procesowego. Będąc pełnomocnikami osób pokrzywdzonych, udzielamy pomocy prawnej w celu uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania za wyrządzoną szkodę przez sprawcę czynu zabronionego. Reprezentujemy naszych Klientów podczas rozprawy.

  Twoją sprawą zajmą się

  Michał Ciupa

  dr n. o zdr., adwokat

  Ewa Klich

  adwokat