Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa administracyjnego oraz postępowania przed organami administracji i sądami administracyjnymi

Zakres obsługi uzależniony jest od specyfiki Klienta oraz potrzeb w zakresie kształtowania stosunków administracyjno-prawnych. Oferujemy Państwu pomoc prawną polegająca w szczególności na:

  • przygotowaniu odwołań od decyzji administracyjnych,
  • złożeniu skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentowanie stron przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji.

Who is going to take your case?

Michał Ciupa

Specialist in penal law, business law and medical law. Represents businesses in penal and penal-fiscal cases. Acts as a defender and attorney of doctors in court cases.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me