Przeprowadzamy pełną analizę sytuacji prawnej firmy

Kancelaria zajmuje się przeprowadzaniem audytów prawnych w firmach. Audyt prawny ma na celu kompleksową analizę sytuacji prawnej przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie audytu prawnego wiąże się z przeprowadzeniem takich transakcji: jak przekształcenia przedsiębiorców oraz spółek, fuzji, przejęć, zakupu przedsiębiorstwa, jaki udziałów w przedsiębiorstwie.

W trakcie audytu analizowana jest struktura właścicielska/kapitałowa, dokonuje się przeglądu zawartych kontraktów i umów handlowych. Dodatkowo analizie podlegają sprawy pracownicze/ kadrowych, a także związane z prawem własności intelektualnej, ochroną znaków towarowych oraz ochroną danych osobowych (RODO).

porady prawne katowice

Who is going to take your case?

Michał Ciupa

Specialist in penal law, business law and medical law. Represents businesses in penal and penal-fiscal cases. Acts as a defender and attorney of doctors in court cases.

Meet the attorney

 

Contact details

Need legal support? Contact me