Kancelaria oferuje przedsiębiorcom kompleksową obsługę prawną w zakresie dotyczącym stosunków gospodarczych, handlowych i korporacyjnych w zależności od potrzeb i specyfiki działalności prowadzonej przez Klienta.

Zakres wspomnianej obsługi obejmuje, przede wszystkim, wszelkie działania formalno-prawne związane z powołaniem do życia organizmu gospodarczego, organizacją jego działania, bieżącym funkcjonowaniem i zmianami w organizacji, jak również związane z nawiązaniem i utrzymaniem relacji gospodarczych.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw, takie jak umowy sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, zarządzania, agencyjne, dystrybucyjne, kredytowe, deweloperskie, budowlane, przewozu, spedycji oraz umowy nienazwane  pisane na indywidualne zamówienie do konkretnej sprawy. Pomagamy w prowadzeniu negocjacji kontraktów oraz w formułowaniu ogólnych warunków ich obowiązywania.

W zakresie prawa pracy zajmujemy się doradztwem we wszelkich prawnych aspektach zatrudnienia. Wspomagamy naszych Klientów w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zwłaszcza w zakresie opracowania dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, zwolnień grupowych i indywidualnych, przygotowywania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa administracyjnego oraz postępowania przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Zakres obsługi uzależniony jest od specyfiki Klienta oraz potrzeb w zakresie kształtowania stosunków administracyjno-prawnych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • sporządzamy opinie i informacje prawne,
 • przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów,
 • bierzemy udział w negocjacjach oraz weryfikacji zawieranych umów,
 • reprezentujemy przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentujemy przed sądami polubownymi,
 • sporządzamy umowy
 • oceniamy i przygotowujemy dokumentację przetargową,
 • sporządzamy audyt prawny,
 • reprezentujemy w toku postępowania pojednawczego, sądowego i handlowych,
 • rejestrujemy podmioty gospodarcze,
 • dokonujemy wpisów i zmian rejestrowych
 • zajmujemy się obsługą prawną organów spółek handlowych,
 • reprezentujemy przed organami egzekucyjnymi.

Who is going to take your case?

Karol Rużyło

Specialist in business law, code of commercial companies, family law and penal law. Most committed to penal code and penal proceedings.

Meet the attorney

 

Contact details

Need legal support? Contact me