Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem sukcesyjnym.

Oferta Kancelarii w  tym zakresie skierowana jest w szczególności do właścicieli firm rodzinnych, którzy z różnych powodów planują przekazanie kierownictwa w firmie swoim następcom.

W ramach oferty kancelarii zajmujemy się:

  • analizą bieżącej sytuacji w przedsiębiorstwie
  • przygotowaniem propozycji/ planu sukcesji
  • przygotowaniem przekształcenia i restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  • wsparciem prawnym przy ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego.

Who is going to take your case?

Ewa Klich

Specialist in business law, medical law and personal data protection law. Experienced in providing ongoing legal services to businesses and proceeding of court cases. Provides succession law advisory to businessmen.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me