U nas uzyskasz pomoc z zakresu prawa karnego

Konsekwencje jakie mogą spotkać kierowcę, który prowadził pod wpływem alkoholu zależy przede wszystkim od tego jaki wynik pojawił się na alkomacie.

Za stan po użycie alkoholu uważa się sytuacji, w której zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Takie przypadki kwalifikuje się jako wykroczenie, zagrożone karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Dodatkowo sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze od 6 miesięcy do 3 lat.

Natomiast stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Taka zawartość alkoholu jest kwalifikowana jako przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo sad orzeka zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze od roku do lat 10.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom w sprawach dotyczących jazdy pod wpływem alkoholu, jak również z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.

Who is going to take your case?

Michał Ciupa

Specialist in penal law, business law and medical law. Represents businesses in penal and penal-fiscal cases. Acts as a defender and attorney of doctors in court cases.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me