Oferujemy pomoc w zakresie podziału spadku i w sprawach dotyczących postępowania o stwierdzenie spadku

W postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia określony zostaje krąg spadkobierców. Uzyskanie jednego z tych dokumentów  to pierwszy niezbędny krok zmierzający do ostatecznego podziału spadku.

Dysponując postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub Aktem poświadczenia dziedziczenia, spadkobiercy, jeżeli są zgodni co do sposobu podziału, mogą podzielić przypadający im spadek u notariusza lub w sądzie.

Jeżeli jednak występuje między nimi konflikt dotyczący tego kto powinien otrzymać poszczególne składniki sadku, to wtedy konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom sprawach dotyczących postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz w zakresie podziału spadku.

Who is going to take your case?

Karol Rużyło

Specialist in business law, code of commercial companies, family law and penal law. Most committed to penal code and penal proceedings.

Meet the attorney

 

Contact details

Need legal support? Contact me