Kancelaria MCP oferuje pomoc w sprawach podziału majątku dorobkowego małżonków, jak i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego

Podział majątku dorobkowego małżonków w dużej mierze zależy od tego jakie składnik wchodzą  w jego skład. W prostych sytuacjach, kiedy wspólny majątek małżonków składa się wyłącznie z ruchomości np. samochód, meble itp. podział majtku może nastąpić na podstawie umowy zawartej pomiędzy małżonkami. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, dom, mieszkanie lub działka, umowa pomiędzy małżonkami powinna zostać zawarta u notariusza.

Warto także wskazać, że jeżeli małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, mogę jego podział przeprowadzić u notariusza lub przed sądem.

Natomiast w sytuacji konfliktu pomiędzy małżonkami zawsze konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. 

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom zarówno w sprawach podziału majątku dorobkowego małżonków, jak i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego

Who is going to take your case?

Karol Rużyło

Specialist in business law, code of commercial companies, family law and penal law. Most committed to penal code and penal proceedings.

Meet the attorney

 

Contact details

Need legal support? Contact me