Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom zarówno w sprawach o rozwód, jak i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego

Przeprowadzenie rozwodu wymaga od obu małżonków podjęcia decyzji dotyczących zarówno przebiegu samego postępowania sądowego, ale także warunków na jakich ich małżeństwo ma zostać rozwiązane. 

W pierwszej kolejności osoba, która występuje z pozew o rozwód musi wskazać czy chce orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie lub z winy obu stron lub  wyłącznej winy jednego z małżonków. Droga strona w odpowiedzi na pozew może zgodzić się ze stanowiskiem wskazanym w pozwie, np. na rozwód bez orzekania o winie lub złożyć odmienny wniosek niż zawarty w pozwie np. wnieść o orzeczenie np. rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Określenie winy  w wyroku rozwodowym rzutuje na ewentualne ustalenie alimentów pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać alimentów od drugiego małżonka. Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może zasądzić alimenty na rzecz małżonka niewinnego.

Dodatkowo w pozwie o rozwód można wnosić o uregulowanie kontaktów z dziećmi oraz ustalenie alimentów na dzieci.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom zarówno w sprawach o rozwód, jak i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego. Prawo rodzinne jest szczególną dziedziną prawa, regulującą najbardziej prywatne i intymne sfery życia człowieka, będące jednocześnie kwestiami fundamentalnymi w życiu każdej osoby. Prawnik prowadzący sprawę zakresu prawa rodzinnego powinien nie tylko wykazać się znajomością przepisów prawa oraz orzecznictwa, ale także konieczną w tego rodzaju sprawach empatią.  Mając pełną świadomość, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego to zwykle sprawy delikatne o staramy się tak dobierać  strategię procesową, aby nie tylko uzyskać satysfakcjonujący naszych Klientów wynik sprawy, ale także zmniejszyć koszty emocjonalne osób zaangażowanych w postępowanie.

Who is going to take your case?

Ewa Klich

Specialist in business law, medical law and personal data protection law. Experienced in providing ongoing legal services to businesses and proceeding of court cases. Provides succession law advisory to businessmen.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me