U nas uzyskasz pomoc w sprawach dotyczących alimentów i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego

Ustalenie wysokości alimentów zarówno na rzecz dzieci, jak i byłego małżonka, a także innych uprawnionych osób następuje zazwyczaj w wyroku rozwodowym lub wyroku w sprawie alimentacyjnej. Zdarza się również, że strony ustalają między sobą dobrowolnie wysokość alimentów.

Jednakże w każdej z tych sytuacji zarówno strona zobowiązana do zapłaty alimentów, jak i uprawniona która otrzymuje alimenty może wystąpić do sądu do o ich podwyższenie lub obniżenie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Warunkiem zamiany wysokości alimentów jest zatem zmiana sytuacji faktycznej osoby uprawnionej np. poprzez wzrost jej potrzeb związanych z kosztami edukacji, leczenia itp. lub zmiany sytuacji osoby zobowiązanej spowodowana np. utratą możliwości zarobkowych wskutek choroby.

O tym czy w konkretnej sytuacji konieczna jest zmiana wysokości alimentów decyduje sąd, na podstawie przedstawionych przez strony dowodów.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom zarówno w sprawach dotyczących alimentów, jak i innych spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Who is going to take your case?

Ewa Klich

Specialist in business law, medical law and personal data protection law. Experienced in providing ongoing legal services to businesses and proceeding of court cases. Provides succession law advisory to businessmen.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me