Zapewniamy pomoc w dochodzeniu odszkodowań za wypadki przy pracy, wypadki komunikacyjne, szkody majątkowe lub niesłuszne skazania

Jeżeli wskutek wypadku lub kolizji poniosłeś szkodę (uszkodzony został Twój samochód lub odniosłeś obrażenia) możesz domagać się odszkodowana z polisy OC sprawcy.

W pierwszej kolejności musisz zgłosić ubezpieczycielowi szkodę. Opisać miejsce i przebieg  zdarzenia oraz wskazać jakiej szkody doznałeś.

Potem ubezpieczyciel poinformuje Cię czy uznaje swoją odpowiedzialność, a jeśli tak to wskaże wysokość odszkodowania jaka Ci przysługuje.

Jeśli nie zgadzasz się  z wyceną ubezpieczyciel możesz złożyć odwołanie. Jeżeli w dalszym ciągu ubezpieczyciel proponuje odszkodowanie, które nie jest dla Ciebie satysfakcjonujące, możesz złożyć pozew do sądu.

Kancelaria MCP oferuje  pomoc w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody w zakresie:

  1. odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych:
  • szkody na osobie – odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, dochodzenie odszkodowania za poniesione wydatki w związku z leczeniem powypadkowym, dochodzenie zadośćuczynienia za krzywdy i cierpienia związane z obrażeniami doznanymi w wypadku, renta z tytułu zwiększenia się potrzeb poszkodowanego po wypadku,
  • roszczeń związanych ze śmiercią bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym – odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej, zadośćuczynienie za śmierć najbliżej osoby, renta alimentacyjna,
  • szkody na mieniu – w ramach ubezpieczenia OC i AC, dochodzenie odszkodowania za uszkodzony pojazd, również w przypadku zaniżenia odszkodowania przez ubezpieczyciela, zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, odszkodowanie za utracone korzyści,
  1. odszkodowań za wypadki przy pracy – odszkodowanie za straty materialne, zadośćuczynienie za doznane cierpienia, renta dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy,
  2. odszkodowań za szkody majątkowe powstałe w wyniku zdarzeń losowych – pożar, powódź, zalanie, huragan, wichury, poślizgnięcie na chodniku,
  3. odszkodowań z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania

Who is going to take your case?

Ewa Klich

Specialist in business law, medical law and personal data protection law. Experienced in providing ongoing legal services to businesses and proceeding of court cases. Provides succession law advisory to businessmen.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me