Oferujemy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa spadkowego

Osoba, u której znajduje się testament lub która znajdzie testament zobowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Nie ma obowiązku składania testamentu do sądu, jeżeli jest on u notariusza.

Otwarcia i ogłoszenia testamentu dokonuje sąd lub notariusz.

Po dokonaniu otwarcia i ogłoszenia testamentu powinieneś złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub podpisać Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza. W tych dokumentach sąd lub notariusz wskazują kto jest spadkobiercą.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa spadkowego.

Who is going to take your case?

Ewa Klich

Specialist in business law, medical law and personal data protection law. Experienced in providing ongoing legal services to businesses and proceeding of court cases. Provides succession law advisory to businessmen.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me