Oferujemy pomoc w prowadzeniu spraw sądowych

W przypadku, gdy ktoś pozwał Cię do sądu, to otrzymasz z sądu kopię pozwu wraz z wezwanie do złożenia odpowiedzi na pozew, w określonym przez sąd terminie.

Jeżeli nie zgadzasz się z roszczeniem zawartym w pozwie, powinien napisać to w odpowiedzi na pozew, którą wysyłasz do sądu.

Pamiętaj, żeby swoje stanowisko uzasadnić, odnosząc się do argumentów, które Twój przeciwnik zawarł w pozwie.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom w prowadzeniu spraw sądowych. Repetujemy klientów w sprawach cywilnych oraz gospodarczych.

Who is going to take your case?

Michał Ciupa

Specialist in penal law, business law and medical law. Represents businesses in penal and penal-fiscal cases. Acts as a defender and attorney of doctors in court cases.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me