Uzyskaj w Kancelarii MCP pomoc z zakresu prawa pracy

W przypadku, gdy Twój pracodawca nie wypłacił Ci zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenia za nadgodziny lub innych dodatków do pensji, które przysługiwały Ci na podstawie umowy o pracę lub regulaminu pracy, możesz domagać się ich zapłaty składając pozew do sądu.

W pozwie powinieneś wskazać podstawę, z której wynika należne ci wynagrodzenie, czyli Twoja umowa o pracę, ew. regulamin pracy jeśli obowiązywał w zakładzie pracy oraz wysokość zaległego wynagrodzenia, którego nie otrzymałeś.

Pamiętaj, że roszczenia z prawa pracy przedawniają się z upływem 3 lat.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.

Who is going to take your case?

Karol Rużyło

Specialist in business law, code of commercial companies, family law and penal law. Most committed to penal code and penal proceedings.

Meet the attorney

 

Contact details

Need legal support? Contact me