Zapewniamy wsparcie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy

Jeżeli pracodawca wypowiedział Ci umowę o pracę z naruszeniem przepisów Kodeku pracy możesz złożyć odwołanie do sądu, w terminie 21 dni.

W przypadku, gdy byłeś zatrudniony na umowie o pracę na czas nieokreślony możesz domagać się:

  • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach,
  • odszkodowania.

Natomiast, jeśli byłeś zatrudniony na umowie o pracę na czas określony, to możesz domagać się jedynie odszkodowania.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.

Who is going to take your case?

Karol Rużyło

Specialist in business law, code of commercial companies, family law and penal law. Most committed to penal code and penal proceedings.

Meet the attorney

 

Contact details

Need legal support? Contact me