Przygotowujemy i opiniujemy umowy

Prawidłowo sporządzona umowa powinna przede wszystkim określać wyraźnie strony umowy tzn. kto i z kim zawiera umowę? Jakie będą świadczenia stron tzn. czego dotyczy umowa i jaka będzie cena/wygrodzenie. Można także określić dodatkowe obowiązki i uprawnienia każdej ze stron. Oczywiście umowa musi być podpisana przez obie strony.

Kancelaria MCP oferuje pełne doradztwo w zakresie stosunków cywilnoprawnych. Przygotowujemy i opiniujemy umowy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw, urzędów oraz instytucji takie jak umowy sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, leasingu, zarządzania, agencyjne, dystrybucyjne, kredytowe, deweloperskie, budowlane, przewozu, spedycji oraz umowy nienazwane pisane na indywidualne zamówienie do konkretnej sprawy.

Pomagamy w prowadzeniu negocjacji kontraktów oraz w formułowaniu ogólnych warunków ich obowiązywania.

Kto zajmie się Twoją sprawą?

Michał Ciupa

Specialist in penal law, business law and medical law. Represents businesses in penal and penal-fiscal cases. Acts as a defender and attorney of doctors in court cases.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me