nasz zespół

Kancelaria Adwokacka Michał Ciupa i Partnerzy to zespół profesjonalistów zajmujących się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie pomocy prawnej zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

Michał Ciupa i Partnerzy

W skład zespołu obecnie wchodzi 3 adwokatów, specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Taki skład osobowy kancelarii, pozwala na sprawną koordynację pracy oraz zapewnia elastyczność i dyspozycyjność w kontaktach z Klientem.

Adwokat

Michał Ciupa

Starszy Partner

W 1999 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Drogę zawodową rozpoczął jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Katowicach po odbytej w latach 1999-2002 aplikacji sądowej w Sądzie Okręgowym w Katowicach i zdaniu egzaminu sędziowskiego. W 2007 roku uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Posługuje się językiem angielskim. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu „Prawo karne skarbowe i gospodarcze” oraz „Prawo medyczne i bioetyka”.

Posiada praktykę zawodową i kilkuletnie doświadczenie  w  zakresie  świadczenia  pomocy prawnej, w tym dla przedsiębiorców w sprawach gospodarczych i cywilnych, popartą doświadczeniem procesowym przed wszystkimi sądami w postępowaniach spornych oraz niespornych. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, gospodarczego i medycznego.

Kontakt:

michal.ciupa@mcp-kancelaria.pl

Adwokat

Karol Rużyło

Partner

Adwokat Karol Rużyło jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej, którą odbywał przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach w latach 2013 – 2015 i złożeniem egzaminu adwokackiego przez okres 10 lat kierował działami prawnymi spółek prawa handlowego z branży handlowej, usługowej i produkcyjnej oraz firm windykacyjnych. Wykonywał funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego jako członek zarządu i prokurent. Brał udział w procesach restrukturyzacyjnych, inwestycyjnych oraz korporacyjnych  zajmując się ich stroną prawną i organizacyjną poznając kompleksowo specyfikę działania organizmów gospodarczych oraz problematykę zarządzania nimi oraz świadczenia na ich rzecz pomocy prawnej.

Związany z zespołem Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i Partnerzy od 2013 roku, początkowo jako aplikant adwokacki, a obecnie jako jej partner. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie rodzinnym  oraz prawie karnym. Najbardziej interesuje go problematyka karna i karno-procesowa. Posiada doświadczenie procesowe nabyte przed sądami wszystkich instancji oraz doświadczenie  i długoletnią praktykę w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych  Posługuje się językiem angielskim.

Kontakt:
karol.ruzylo@gmail.com

Adwokat

Ewa Klich

Partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyła w programie praktyk Erasmus w kancelarii Compensation Solicitors Online w Londynie w Wielkiej Brytanii. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Prawa Medycznego i Bioetyki” na Uniwersytecie Jagielońskim. Od 2015 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Specjalizuje się w prawie cywilnym, budowlanym i medycznym. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w prowadzeniu spraw windykacyjnych.

Kontakt:
ewa.klich@mcp-kancelaria.pl

Dołącz do naszych zadowolonych Klientów