W dniu 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W ramach prowadzonej przez naszą kancelarię działalności, zajmujemy się również kwestiami prawnymi  związanymi z ochroną danych osobowych. Pomagamy organizacjom we wdrożeniu nowych przepisów RODO.

Nasze usługi obejmują:

  • Audyt procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych w firmie – pod względem prawnym i informatycznym,
  • Przygotowanie raportu pokazującego obszary niezgodne z wytycznymi ustawowymi oraz zawartymi w RODO,
  • Konsultacje prawne w trakcie przygotowywania prawidłowych procedur przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO,
  • Sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych, w zakresie wymaganym przepisami RODO,
  • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem przepisów RODO.