Kancelaria oferuje przedsiębiorcom kompleksową obsługę prawną w zakresie dotyczącym stosunków gospodarczych, handlowych i korporacyjnych w zależności od potrzeb i specyfiki działalności prowadzonej przez Klienta. Zakres wspomnianej obsługi obejmuje, przede wszystkim, wszelkie działania formalno-prawne związane z powołaniem do życia organizmu gospodarczego, organizacją jego działania, bieżącym funkcjonowaniem i zmianami w organizacji, jak również związane z nawiązaniem i utrzymaniem relacji gospodarczych.
Na prośbę Klienta dokonujemy następujących czynności:

 • sporządzamy opinie i informacje prawne,
 • przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów,
 • bierzemy udział w negocjacjach oraz weryfikacji zawieranych umów,
 • reprezentujemy przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentujemy przed sądami polubownymi,
 • sporządzamy umowy
 • oceniamy i przygotowujemy dokumentację przetargową,
 • sporządzamy audyt prawny,
 • reprezentujemy w toku postępowania pojednawczego, sądowego i handlowych,
 • rejestrujemy podmioty gospodarcze,
 • dokonujemy wpisów i zmian rejestrowych
 • zajmujemy się obsługą prawną organów spółek handlowych,
 • reprezentujemy przed organami egzekucyjnymi.