Podział spadku

Smutek i żal to nie jedyne konsekwencje wynikające ze śmierci naszych bliskich.

Jeżeli zmarły nie pozostawił po sobie testamentu, być może będziesz musiał uczestniczyć w podziale spadku. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, konieczna może okazać się pomoc ze strony prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, który pomoże Ci w ustaleniu zakresu ruchomości i nieruchomości, które możesz odziedziczyć.


Podział spadku – kto jest uprawniony do dziedziczenia?

Prawo spadkowe dokładnie określa warunki oraz zakres dziedziczeni. Na mocy odpowiednich ustaw, w przypadku braku testamentu, spadkobiercami mogą zostać następujący członkowie rodziny osoby zmarłej:

  • małżonek,
  • zstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki, itd.,
  • wstępni, czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.,
  • rodzeństwo i zstępni rodzeństwa,
  • zstępni dziadków,
  • pasierbowie.

Jeżeli spadkodawca nie miał rodziny, jego spadek może zostać przekazany do gminy ostatniego miejsca zamieszkania lub do Skarbu Państwa.

Jeśli zmarły pozostawił po sobie testament, ale wskazani w nim spadkobiercy nie chcą lub nie mogą nimi zostać, spadek zostanie przekazany innym uprawnionym.


Dział spadku – dwie drogi podziału

Kwestie związane z działem spadku reguluje Kodeks Cywilny, który wskazuje, że spadek może zostać podzielony na dwa sposoby.

Podział spadku na drodze umowy:

Dział umowny możliwy jest wówczas, gdy zgadzają się na niego wszyscy uprawnieni spadkobiercy. Muszą oni zgodnie zaakceptować konieczność działu majątku, a także jego sposób, zakres i warunki.

Taki rodzaj działu spadku może być dokonany w dowolnej formie czynności prawnej, o ile charakter spadku nie wymaga inaczej.
Sądowy podział spadku:

Podział spadku na drodze sądowej następuje zazwyczaj w sytuacji, gdy spadkobiercy nie potrafią dojść do porozumienia względem konieczności, sposobu, zakresu lub warunków dziedziczenia spadku.

W takich sytuacjach to właśnie na sąd przerzuca się dokonanie podziału majątku zmarłego.

Przebieg działu spadku – od czego zacząć?

Przebieg postepowania spadkowego w dużej mierze zależy od woli spadkobierców. Jeżeli są oni zgodni co do podziału majątku nie ma konieczności przeprowadzenia sprawy spadkowej. Jeśli jednak spadkobiercy nie potrafią znaleźć wspólnego języka i mają trudności w ustaleniu satysfakcjonującego wszystkie strony podziału, wówczas niezbędna jest pomoc sądu, który rozpoczyna pracę od ustalenia, jakie przedmioty wchodzą w skład spadku i jaka jest ich wartość.

Następnie sąd dokonuje podziału. Podczas niego bierze pod uwagę wzajemnie roszczenia między współspadkobiercami, a także istnienie zapisów zwykłych dotyczących rzeczy oraz praw do spadku.

Jeśli występuje taka konieczność, sąd może dokonać podziału fizycznego spadku, tzn. wskazać konkretne rzeczy lub prawa, które zostaną przekazane danej osobie lub podziału cywilnego, który polega na sprzedaży majątku i podziale uzyskanych środków między spadkobierców.

podział spadku Katowice

Rola prawnika w dziale spadku

Pomoc adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym może okazać się nieoceniona. Jeśli uczestniczysz w dziale spadku o bardzo dużej wartości lub sam podział spadku budzi u Ciebie stres i niepewność, pomoc profesjonalisty zagwarantuje Ci spokój i pewność. Nawet jeśli wydaje Ci się, że nie potrzebujesz adwokata, samodzielne prowadzenie sprawy spadkowej nie jest najlepszym rozwiązaniem i może pociągać za sobą nieodwracalne skutki.

Prawnik będzie dążył do tego, by podział przebiegał w sposób sprawiedliwy oraz korzystny dla Ciebie.

Będzie nie tylko asystował w trakcie podziału, ale również doradzi na każdym etapie postępowania spadkowego, co ma szczególną wagę podczas pobytu na sali sądowej.