Pomoc prawna dla Medyków

Kancelaria MCP zadba o Twoje bezpieczeństwo prawne
 • Reprezentujemy lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych
  w postępowaniach dyscyplinarnych, karnych i cywilnych.
 • Kompleksowo zajmujemy się obsługą prawną podmiotów leczniczych.

Pomoc prawna dla medyków

Kancelaria MCP oferuje pomoc prawną dla Medyków nie tylko w zakresie ewentualnych sporów czy problematycznych sytuacji z pacjentami. Zajmujemy się też wszystkimi formalnymi kwestiami prowadzonej działalności, m.in. tworzeniem dokumentów rejestracyjnych, przygotowywaniem umów i regulaminów.

Ponadto, organizujemy szkolenia dotyczące np. praw pacjenta, praw personelu medycznego czy poprawnego sporządzania dokumentacji medycznej. Umożliwiamy również dostosowanie tematyki kursów do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Twoją sprawą zajmą się
Michał Ciupa
Michał Ciupa
Adwokat, dr n. o zdr. - prawo karne, gospodarcze i medyczne
Ewa Klich
Ewa Klich
Adwokat - prawo gospodarcze, medyczne oraz ochrona danych osobowych
Anna Rej
Anna Rej
Dr n. med., mgr prawa - prawo medyczne

Prawo medyczne

W odpowiedzi na potrzeby rynku medycznego oraz z uwagi na szczególne i wszechstronne zainteresowania, zespół prawników z Kancelarii Adwokackiej MCP wykwalifikował się jako wysokiej klasy specjaliści prawa w ochronie zdrowia, które to dedykowane jest dla kadr medycznych oraz podmiotów świadczących usługi medyczne.

Posiadamy długoletnie, a przede wszystkim praktyczne doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów leczniczych oraz gabinetów lekarskich działających w publicznym, jak i prywatnym sektorze ochrony zdrowia oraz w reprezentowaniu osób fizycznych (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów) wykonujących na co dzień zawody związane z opieką medyczną.

W związku ze specyfiką świadczenia usług medycznych, w obszarze tej działalności pojawiają się problemy prawne w dwóch zasadniczych płaszczyznach:

 • dotyczącej świadczenia opieki zdrowotnej (kontraktowanie z NFZ, ochrona danych medycznych i danych osobowych, przestrzeganie praw pacjenta)
 • oraz dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej (zagadnienia handlowe i korporacyjne w ramach wykonywanej działalności leczniczej, prowadzenie negocjacji i sporów z kontrahentami)

Dodatkowo wśród istotnych zagadnień prawnych związanych z działalnością medyczną należy wskazać problematykę odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarzy oraz personelu medycznego.

Publikacje naukowe zespołu Kancelarii MCP
Wybrane publikacje naszego zespołu:
ikona publikacji
Rej A., Ciupa M.
Taśmy na lekarza.
Pro-Medico.
ikona publikacji
Ciupa M.
Obowiązek informacyjny wobec pacjentów musi być efektywny mimo klauzuli sumienia dla lekarzy.
Dziennik Gazeta Prawna
ikona publikacji
Rej. A., Gałązkowski R., Ładny JR. i wsp.
The legal and medicalaspect of aidprovided to Patients under the influence of alcohol.
Postęp Nauk Medycznych
ikona publikacji
Rej A., Gałązkowski R., Ładny JR. i wsp.
The problem of withdrawing and withholding medical emergency treatment in the context of paramedic’s work from the State Emergency Medical Service.
Postęp Nauk Medycznych
Lista wybranych publikacji naszego zespołu

Kancelaria Adwokacka MCP oferuje swoje usługi w zakresie obejmującym:

 • pomoc prawną przy zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych, w tym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych;
 • stałą i kompleksową obsługę prawną gabinetów lekarskich, stomatologicznych oraz innych podmiotów leczniczych (w zakresie dotyczącym stosunków gospodarczych, handlowych i korporacyjnych);
 • reprezentację w sporach oraz prowadzenie negocjacji z NFZ;
 • opracowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów związanych ze świadczeniem szeroko pojmowanych usług medycznych (w tym także umów handlowych, regulaminów organizacyjnych, oraz innych dokumentów stosowanych w działalności medycznej);
 • doradztwo w zakresie przestrzegania Praw Pacjenta;
 • analizę zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz opracowanie i wdrożenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych;
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii.

Pomoc prawna dla medyków

W zakresie sporów sądowych wynikłych na gruncie prawa medycznego zajmujemy się również:

 • reprezentacją prawną lekarzy i personelu medycznego w sprawach cywilnych na etapie przedsądowym i sądowym, w sprawach o odszkodowanie z tytułu błędów w sztuce medycznej (spory z pacjentami, kontakty z ubezpieczycielami);
 • reprezentacją prawną lekarzy i personelu medycznego w sprawach karnych dotyczących odpowiedzialności karnej za błędy medyczne;
 • reprezentacją w postępowaniu przedsądowym i sądowym w zakresie ochrony dóbr osobistych medyków oraz ochrony dobrego imienia podmiotu leczniczego (w tym także podjęcie reakcji na wpisy w Internecie i dochodzenie roszczeń z tym związanych);
 • reprezentacją medyków przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed organami samorządu zawodowego.

Szanowny Medyku pamiętaj…

Właściwa i odpowiednia reakcja na określone zdarzenie medyczne jest istotna znacznie wcześniej niż dopiero na etapie postępowania sądowego. Konsultacja i pomoc prawna, jest niejednokrotnie gwarantem należytego zabezpieczenia swoich praw i roszczeń.

Oświadczenia składane już na etapie postępowania prokuratora lub na etapie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej mają znaczenie dla późniejszego przebiegu toku sprawy.

[DARMOWY E-BOOK]
Nagrywanie personelu medycznego
- aspekt prawny
Tematyka dotycząca nagrywania przez pacjentów pracy personelu medycznego wzbudziła u Państwa ogromne zainteresowanie. W związku z tym publikujemy przygotowany przez Zespół Kancelarii Adwokackiej MCP bezpłatny e-book, stanowiący odpowiedź na Państwa pytania.
Pobierz

32 723 23 74

Zadzwoń | 32 723 23 75