Prawo medyczne

W odpowiedzi na potrzeby rynku medycznego oraz z uwagi na szczególne i wszechstronne zainteresowania, zespół prawników z Kancelarii Adwokackiej MCP wykwalifikował się jako wysokiej klasy specjaliści prawa w ochronie zdrowia, które to dedykowane jest dla kadr medycznych oraz podmiotów świadczących usługi medyczne.

Posiadamy długoletnie, a przede wszystkim praktyczne doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów leczniczych oraz gabinetów lekarskich działających w publicznym, jak i prywatnym sektorze ochrony zdrowia oraz w reprezentowaniu osób fizycznych (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, farmaceutów) wykonujących na co dzień zawody związane z opieką medyczną.

prawnik online

W związku ze specyfiką świadczenia usług medycznych, w obszarze tej działalności pojawiają się problemy prawne w dwóch zasadniczych płaszczyznach:

 • dotyczącej świadczenia opieki zdrowotnej (kontraktowanie z NFZ, ochrona danych medycznych i danych osobowych, przestrzeganie praw pacjenta)
 • oraz dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej (zagadnienia handlowe i korporacyjne w ramach wykonywanej działalności leczniczej, prowadzenie negocjacji i sporów z kontrahentami).

Dodatkowo wśród istotnych zagadnień prawnych związanych z działalnością medyczną należy wskazać problematykę odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarzy oraz personelu medycznego.

 

Kancelaria Adwokacka MCP oferuje swoje usługi w zakresie obejmującym:

 • pomoc prawną przy zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych, w tym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych;
 • stałą i kompleksową obsługę prawną gabinetów lekarskich, stomatologicznych oraz innych podmiotów leczniczych (w zakresie dotyczącym stosunków gospodarczych, handlowych               i korporacyjnych);
 • reprezentację w sporach oraz prowadzenie negocjacji z NFZ;
 • opracowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów związanych ze świadczeniem szeroko pojmowanych usług medycznych (w tym także umów handlowych, regulaminów organizacyjnych, oraz innych dokumentów stosowanych w działalności medycznej);
 • doradztwo w zakresie przestrzegania Praw Pacjenta;
 • analizę zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz opracowanie  i wdrożenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych;
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii.

 

W zakresie sporów sądowych wynikłych na gruncie prawa medycznego zajmujemy się również:

 • reprezentacją prawną lekarzy i personelu medycznego w sprawach cywilnych na etapie przedsądowym i sądowym, w sprawach o odszkodowanie z tytułu błędów w sztuce medycznej (spory z pacjentami, kontakty z ubezpieczycielami);
 • reprezentacją prawną lekarzy i personelu medycznego w sprawach karnych dotyczących odpowiedzialności karnej za błędy medyczne;
 • reprezentacją w postępowaniu przedsądowym i sądowym w zakresie ochrony dóbr osobistych medyków oraz ochrony dobrego imienia podmiotu leczniczego (w tym także podjęcie reakcji na wpisy w Internecie i dochodzenie roszczeń z tym związanych);
 • reprezentacją medyków przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed organami samorządu zawodowego.

 

 

Szanowny Medyku pamiętaj…

Właściwa i odpowiednia reakcja na określone zdarzenie medyczne jest istotna znacznie wcześniej niż dopiero na etapie postępowania sądowego. Konsultacja i pomoc prawna, jest niejednokrotnie gwarantem należytego zabezpieczenia swoich praw i roszczeń.

Oświadczenia składane już na etapie postępowania prokuratora lub na etapie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej mają znaczenie dla późniejszego przebiegu toku sprawy.

 

kancelaria adwokacka katowice

dr Michał Ciupa

Specjalizuje się w prawie karnym, gospodarczym i medycznym. Reprezentuje przedsiębiorców w sprawach karnych i karno-skarbowych. Występuje jako obrońca i pełnomocnik lekarzy w procesach sądowych.

Poznaj adwokata

Dane kontaktowe

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną