Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa administracyjnego oraz postępowania przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Zakres obsługi uzależniony jest od specyfiki Klienta oraz potrzeb w zakresie kształtowania stosunków administracyjno-prawnych. Oferujemy Państwu pomoc prawną polegająca w szczególności na:

  • przygotowaniu odwołań od decyzji administracyjnych,
  • złożeniu skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skargi kasacyjnej kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentowanie stron przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji.