Oferta Kancelarii w zakresie prawa karnego skierowana jest do osób obwinionych bądź oskarżonych, jak również do osób pokrzywdzonych w wyniku popełnienia przestępstwa. Zajmujemy się udzielaniem fachowej pomocy prawnej na każdym etapie postępowania:

  • w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję lub prokuraturę – przygotowujemy strategi obrony, bierzemy czynny udział w przesłuchaniach świadków i posiedzeniach, sporządzamy pisma procesowe, wnioski oraz środki odwoławcze
  • w postępowaniu sądowym – reprezentujemy Klienta przed sądem, składamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje do sądu wyższej instancji oraz kasacje do Sądu Najwyższego,
  • w postępowaniu wykonawczym – bierzemy udział w posiedzeniach sądu, składamy wnioski o udzielenie przerwy w karze, o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Oferta Kancelarii obejmuje:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji oraz kasacji do Sadu Najwyższego,
  • obronę w sprawach karnych, karnych skarbowych, wykroczeniach, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym,
  • reprezentację pokrzywdzonych w sprawach karnych oraz karnych skarbowych w charakterze oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych, a także oskarżycieli prywatnych,
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania