Prawo rodzinne jest jest szczególną dziedziną prawa, regulującą najbardziej prywatne i intymne sfery życia człowieka, będące jednocześnie kwestiami fundamentalnymi w życiu każdej osoby. Prawnik prowadzący sprawę zakresu prawa rodzinnego powinien nie tylko wykazać się znajomością przepisów prawa oraz orzecznictwa, ale także konieczną w tego rodzaju sprawach empatią. Mając pełną świadomość, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego to zwykle sprawy delikatne o staramy się tak dobierać strategię procesową, aby nie tylko uzyskać satysfakcjonujący naszych Klientów wynik sprawy, ale także zmniejszyć koszty emocjonalne osób zaangażowanych w postępowanie. W zakresie prawa rodzinnego oferujemy Państwu prowadzenie spraw o:

  • rozwód – w ramach tego postępowania sąd orzeka o: winie lub braku winy małżonków w rozpadzie małżeństwa, sposobie, czasie i miejscu kontaktów rodziców z dziećmi, władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga rodziców, wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, ewentualnych alimentów na rzecz współmałżonka,
  • podział majątku po rozwodzie, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • separację,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej i ustaleniem kontaktów z dzieckiem,
  • alimenty – o przyznanie alimentów, o zmniejszenie/podwyższenie alimentów,
  • dotyczących pochodzenia dziecka – o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa,
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie;