W zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, oferta kancelarii obejmuje:

  • sprawy z zakresu prawa autorskiego,
  • prawo własności przemysłowej,
  • ochronę danych osobowych,
  • bezpieczeństwo informacji