615,00 

Opis

Kancelaria Adwokacka Michał Ciupa i Partnerzy, proponuje swoim Klientom skorzystanie z oferty „Pakietu RODO” zawierającego dokumentację dotyczącą danych osobowych, umożliwiające samodzielne wdrożenie procedur wymaganych przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO.

 1. Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych obejmującą m. in.:
  • opis procedur nadawania upoważnień do przetwarzania danych,
  • procedury powierzania i udostępniania danych,
  • opis wprowadzonych zabezpieczeń (procedury wynoszenia akt i dokumentacji poza obszar przetwarzania danych, zasady korzystania z komputerów przenośnych, zasadę „czystego biurka” i „czystego ekranu”, wdrożone środki techniczne, fizyczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu danych osobowych),
  • zasady przeprowadzania analizy ryzyka,
  • procedury realizacji obowiązku informacyjnego,
  • opis sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą,
  • zapisy dotyczące prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych,
  • zasady postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
 2. Wzór wykazu pomieszczeń tworzących obszar przetwarzania danych osobowych,
 3. Wzór wykazu zbiorów danych osobowych,
 4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 5. Wzór oświadczenie o zachowaniu danych w poufności oraz o zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą zasady przetwarzania danych osobowych,
 6. Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 7. Wzór wykazu podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych,
 8. Wzór informacji dla pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych,
 9. Wzór podstawowego szablonu analizy ryzyka dotyczącego przetwarzania danych osobowych,
 10. Wzór rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
 11. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 12. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Łącznie „Pakiet RODO” zawiera 27 stron dokumentacji, opatrzonej komentarzem na marginesie, pozwalającym na samodzielne uzupełnienie dokumentów i dostosowanie ich do potrzeb Państwa firmy.