Kancelaria zajmuje się również dochodzeniem należności od dłużników na etapie:

  • Postępowania przedsądowego (polubowne) – przedsądowe wezwanie do zapłaty, pomoc w prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem,
  • Postępowania sądowego – złożenie pozwu o zapłatę, reprezentowanie klienta przed sądem, przygotowanie wniosków dowodowych i pism procesowych,
  • Postępowania egzekucyjnego – reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.