Strona główna / Zmiany prawne w zawodzie psychoterapeuty

Zmiany prawne w zawodzie psychoterapeuty

28 marca, 2024

mcp_miniaturka_michal_ciupa

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i poradę prawną.

1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy prawne regulujące zawód psychoterapeuty.

Do końca ubiegłego roku zawód psychoterapeuty nie był uregulowany prawnie, a co za tym idzie, psychoterapią zajmowały się osoby z wykształceniem psychologicznym, medycznym, a nawet osoby, które ukończyły jedynie kursy terapeutyczne.

Od 1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy ustawy o niektórych zawodach medycznych regulujące zawód psychoterapeuty. Zgodnie z nowymi przepisami, psychoterapeutą może być osoba, która posiada certyfikat psychoterapeuty oraz tytuł zawodowy lekarza lub magistra i jednocześnie udokumentuje odbycie szkolenia podyplomowego wskazanego przez ustawodawcę. Przepisy wskazują, że zawód psychoterapeuty może wykonywać także osoba, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii lub psychoterapii dzieci i młodzieży albo wobec, której minister właściwy do spraw zdrowia wydał decyzję o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie.

Przepisy ustawy o niektórych zawodach medycznych regulują także warunki, które należy spełnić, aby otrzymać certyfikat psychoterapeuty. Osoba ubiegająca się o certyfikat, jest zobowiązana nie tylko spełnić wymóg odpowiedniego wykształcenia i odbycia specjalistycznych szkoleń, ale także uczestniczyć w superwizji psychoterapii.

Wprowadzenie przepisów regulujących zawód psychoterapeuty niewątpliwie pozytywnie wpłynie na jakość udzielanych usług psychoterapeutycznych i ograniczy zjawisko wykonywania zawodu psychoterapeuty przez osoby, które nie mają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. Jednak wprowadzenie przepisów regulujących zawód psychoterapeuty w ustawie, która reguluje także kilkanaście innych zawodów medycznych oraz odsyła do treści innych aktów prawnych, nie jest działaniem, w które w sposób przejrzysty dla pacjenta oraz psychoterapeuty reguluje zasady wykonywania zawodu psychoterapeuty. Analiza samego tekstu ustawy może być problematyczna dla osoby nie zajmującej się na co dzień prawem, lecz psychoterapią.

Wprowadzone ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 roku zmiany spowodowały zjawisko, iż osoby zajmujące się dotychczas nie uregulowaną przepisami prawnymi psychoterapią, mogą od 1 stycznia 2024 roku nie spełniać warunków wykonywania zawodu psychoterapeuty, co z kolei spowoduje konieczność zdobycia dodatkowego wykształcenia lub przebranżowienia się i wykonywania innej pracy.

Osoby zawodowo zajmujące się psychoterapią powinny zweryfikować, czy spełniają obligatoryjne warunki do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Należy mieć na uwadze, że wprowadzenie pacjenta w błąd, co do posiadanego tytułu zawodowego, do którego nie posiada się uprawnień, stanowi jednocześnie przestępstwo oszustwa oraz naruszenie praw pacjenta, co w następstwie może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej oraz administracyjnej.

Czytaj również