W zakresie prawa pracy zajmujemy się doradztwem we wszelkich prawnych aspektach zatrudnienia. Wspomagamy naszych Klientów w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, zwłaszcza w zakresie opracowania dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, zwolnień grupowych i indywidualnych, przygotowywania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich. Nasza oferta obejmuje:

  • pełną legislację wewnętrzną, przejawiającą się w przygotowywaniu m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, układów zbiorowych pracy, programów dobrowolnych odejść, porozumień zakładowych, gwarancji zatrudnienia
  • rozwiązywanie sporów pracowniczych,
  • dochodzenie roszczeń pracowników o wynagrodzenie za pracę i nadgodziny,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • sprawy o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę,
  • sprawy o przywrócenie do pracy, wypadki przy pracy,
  • zwolnienia indywidualne i grupowe, związki zawodowe,
  • sprawy o mobbing i dyskryminację.