Strona główna / Centrum mediacyjne

Centrum mediacyjne

Obszarem mediacji prowadzonych przez Centrum mediacyjne są spory pracownicze, spory gospodarcze oraz spory w sprawach cywilnych i rodzinnych

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

Najczęściej zadawane pytania
Mediacje w sporach pracowniczych

Mediacje w sporach pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem stanowią alternatywę do rozstrzygnięć wydawanych przez sądy pracy.

Mediacje w sporach gospodarczych

Świat biznesu charakteryzuje się dynamiką i zmiennością stosunków gospodarczych.

Mediacje w sporach rodzinnych

Sprawy rodzinne są obarczone dużym ładunkiem emocjonalnym przez co rozwiązywanie ich na drodze postępowania sądowego zaognia spór pomiędzy stronami.

Mediacje w sporach cywilnych

Mediacja w sporach cywilnych stanowi sposób rozstrzygnięcia konfliktu, który jest korzystny dla obu stron.

Skuteczność mediacji w rozwiązywaniu sporów

Uważamy, że wiele konfliktów można rozwiązać w drodze rzeczowej rozmowy bez konieczności występowania na drogę postępowania sądowego. Mediacja jest najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania sporów, ponieważ strony konfliktu mogą zapoznać się z interesami drugiej strony i wspólnie wypracować porozumienie. Zadaniem mediatora jest przeprowadzenie mediacji tak, aby strony mogły skoncentrować się na ważnych dla siebie kwestiach i wypracować porozumienie, które rozwiązuje sedno problemu.

Poufność w mediacji a korzyści dla stron

Z uwagi na poufność mediacji, w przeciwieństwie do zasady jawności postępowania sądowego, mediacja może być najwłaściwszym sposobem do rozwiązania konfliktu w sprawach gospodarczych i rodzinnych. Strony mediacji mogą mieć pewność, że ujawnione przez nie tajemnice nie zostaną upublicznione, ponieważ strony konfliktu oraz mediator są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedzieli się podczas prowadzonej mediacji.

Profesjonalizm mediatorów w Centrum Mediacyjnym MCP

W Centrum Mediacyjnym MCP mediatorami są osoby wykonujące zawód adwokata, zatem dzięki posiadanej przez nie wiedzy i doświadczeniu, nasi Klienci zyskują pewność, że treść przygotowanej ugody będzie rzeczowa i zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Nasi mediatorzy przeprowadzają mediacje bezpośrednie, kiedy skonfliktowane strony wyrażają wolę spotkania "twarzą w twarz" oraz podczas oddzielnych spotkań z Klientami.

Bezpłatna wstępna konsultacja z adwokatem

Zarezerwuj już dziś termin swojej bezpłatnej konsultacji prawnej z adwokatem.

Twoją sprawą zajmą się

Karol Rużyło

adwokat, mediator