Strona główna / Centrum mediacyjne / Mediacje w sporach rodzinnych

Mediacje w sporach rodzinnych

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

Rozwiązywanie sporów rodzinnych przez mediacje

Sprawy rodzinne są obarczone dużym ładunkiem emocjonalnym przez co rozwiązywanie ich na drodze postępowania sądowego zaognia spór pomiędzy stronami, a narzucone przez organ sądowy rozstrzygnięcie nie satysfakcjonuje żadnej ze stron. Mediacje rodzinne prowadzone przez neutralnego mediatora pozwalają na wypracowanie przez strony wspólnego porozumienia i rozwiązania konfliktu. Podczas postępowania mediacyjnego, mediator tworzy odpowiednie warunki, aby strony przedstawiły swój punkt widzenia na sprawę, wskazały, które kwestie są dla nich ważne oraz w jakim zakresie mogą przychylić się do propozycji drugiej strony. Mediacja w sprawach rodzinnych nie tylko reguluje aktualny problem stron, lecz także pozytywnie wpływa na ich wzajemne relacje stwarzając pole do rozwiązywania bieżących kwestii podczas rzeczowej rozmowy.

Zostaw numer telefonu - oddzwonimy

Zajmiemy się Twoją sprawą Ciebie najszybciej jak to możliwe.

  Potwierdź, że nie jesteś robotem

  Mediacje rodzinne = skuteczne i poufne rozwiązanie sporów

  Przedmiotem mediacji rodzinnych może być regulacja kontaktów z dzieckiem, ustalenie wysokości alimentów czy zawarcie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Podczas mediacji strony mogą uregulować sposób korzystania z mieszkania czy podział majątku. Prowadzenie mediacji w sprawach rodzinnych pozwala stronom na ograniczenie stresu i szybsze rozwiązanie sporu niż w przypadku trwającego latami postępowania sądowego. Postanowienia porozumienia mediacyjnego odzwierciedlające potrzeby stron będą w praktyce efektywniej wykonywane przez strony niż orzeczenie sądu. W Centrum mediacyjnym MCP mediacje są prowadzone przez bezstronnego mediatora, zobowiązanego do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się podczas postępowania mediacyjnego. Strony konfliktu rodzinnego są także objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy, dlatego kolejną zaletą mediacji rodzinnych jest ich poufność. Postępowania sądowe, w przeciwieństwie do mediacji, są jawne, dlatego rozstrzyganie konfliktów na drodze sądowej stanowi przedstawienie swojej prywatności szerszemu kręgu osób.

  Usługi online

  Nasza Kancelaria oferuje swoim klientom porady prawne online lub przez telefon. Jeśli nie możesz odwiedzić nas osobiście skorzystaj z usługi wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej.

  Twoją sprawą zajmą się

  Karol Rużyło

  adwokat, mediator