Strona główna / Fundacja rodzinna dla rodzinnych biznesów medycznych

Fundacja rodzinna dla rodzinnych biznesów medycznych

11 lipca, 2024

mcp_miniaturka_michal_ciupa

Porada telefoniczna

501 407 372

Umów się na pierwsze spotkanie i pomoc prawną.

W dniu 22 maja bieżącego roku minął rok od wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Fundacje rodzinne stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, wdrażanym przez przedsiębiorców. Po roku obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej, zarejestrowanych fundacji rodzinnych w Polsce jest ponad  1000.

Co to jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna jest narzędziem pozwalającym na transformację pokoleniową rodzinnego biznesu. Za pomocą fundacji rodzinnej możliwie jest stworzenie struktur organizacyjnych pozwalających na kontynuowanie rodzinnego biznesu po śmierci przedsiębiorcy bez konieczności osobistego zarządzania przedsiębiorstwem przez spadkobierców.

Przedsiębiorca decydujący się na założenie fundacji rodzinnej staje się fundatorem, który określa kierunki rozwoju rodzinnego biznesu. Fundator może założyć fundację rodzinną za swojego życia lub ustanowić ją w testamencie. Zakładając fundację rodzinną, fundator dokonuje oddzielenia majątku prywatnego od majątku firmowego, zapobiegając jego rozdrobnieniu.

Zakładając fundację rodzinną, fundator określa krąg beneficjentów, którym będą przysługiwały określone świadczenia. Przedsiębiorca – fundator może także stać się beneficjentem fundacji rodzinnej, któremu będą przysługiwały świadczenia z fundacji rodzinnej. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla przedsiębiorców, którzy chcieliby udać się na przysłowiową „emeryturę” bez utraty dotychczasowych dochodów oraz bez obawy o dalsze zarządzanie rodzinnym przedsiębiorstwem.

Fundacja rodzinna jest osobą prawną, której sprawy prowadzi zarząd. Działalność zarządu jest kontrolowana przez zgromadzenie beneficjentów oraz radę nadzorczą. Ten sposób zarządzania pozwala na kontynuowanie rodzinnego biznesu bez osobistego zaangażowania spadkobierców, jednocześnie nie ograniczając ich roli w kwestii nadzoru nad działalnością zarządu i wyznaczania nowych kierunków rozwoju rodzinnego biznesu.

Fundacja rodzinna a podatki

Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane podatkiem PCC i CIT. Fundacja rodzinna podlega opodatkowaniu podatkiem CIT w wysokości 15% w momencie przekazywania środków beneficjentom.

Natomiast beneficjenci fundacji rodzinnej będący osobami fizycznymi, jako podatnicy PIT, są zwolnieni z podatku, jeśli należą do najbliższej rodziny. Opodatkowanie fundacji rodzinnej i beneficjentów co do zasady uwzględnia związki rodzinne z fundatorem, dlatego małżonek fundatora, jego wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym lub macocha mogą skorzystać z ulgi podatkowej.Natomiast, osoby zaliczane do I lub II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn zapłacą 10% podatku PIT.

Założenie fundacji rodzinnej dla rodzinnych biznesów medycznych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Fundacja rodzinna umożliwia wdrożenie przyszłych spadkobierców w sprawy firmowe oraz pozwala na korzystanie z wypracowanego kapitału następnym pokoleniom bez konieczności osobistego zajmowania się sprawami firmy. Zbudowane przez fundatora przedsiębiorstwo może pozostać w rękach rodziny na następne pokolenia, a spadkobiercy będą mogli czerpać korzyści z wypracowanego kapitału bez konieczności osobistego zajmowania się sprawami rodzinnego biznesu, delegując to zadanie innym wykwalifikowanym osobom, na przykład menadżerom ochrony zdrowia.

Ustawodawca określił także szereg ulg podatkowych dla fundacji rodzinnych i beneficjentów, przez co założenie fundacji rodzinnej przy uwzględnieniu specyfiki branży medycznej może stać się efektywną metodą optymalizacji podatkowej.

Jeżeli zastanawiasz się, czy wdrożenie fundacji rodzinnej jest korzystnym rozwiązaniem dla Twojego biznesu lub chciałbyś założyć fundację rodzinną, skontaktuj się z Kancelarią MCP. Udzielimy odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, dokonamy audytu prawnego i podatkowego pod kątem wdrożenia fundacji rodzinnej oraz udzielmy wsparcia prawnego na każdym etapie procesu założenia fundacji rodzinnej.

 

Czytaj również