Aktualności

Komentarz obrońców

W dniu 18 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie, w którym zdecydował o zastosowaniu wobec Pana Kamila Durczoka środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 200.000 zł, dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju.

Obrońcy Pana Kamila Durczoka, adw. Karol Rużyło i adw. Michał Ciupa z Kancelarii Adwokackiej MCP, przyjęli z uznaniem i szacunkiem powyższe postanowienie Sądu.

Wskazane rozstrzygnięcie Sądu jest zgodne z wnioskiem obrońców o zastosowanie środków o charakterze wolnościowym.

W ocenie Sądu na obecnym etapie są one wystarczające do prawidłowego zabezpieczenia toku postępowania.

https://tvn24.pl/katowice,51/kamil-durczok-decyzja-sadu-w-sprawie-aresztu,994196.html

Wróć do aktualności