Aktualności

MOŻLIWOŚĆ ODROCZENIA SKŁADEK ZUS

Jak ogłosiła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, cytowana przez „Rzeczpospolitą”, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych.

Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczyć będzie również składek, których termin płatności już upłynął) oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

Wniosek będzie mógł być złożony poprzez PUE, wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłany na specjalny adres e-mail oddziału ZUS.

Wypełniając przedmiotowy wniosek przedsiębiorca będzie dodatkowo składał oświadczenie, w którym musi wskazać, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności.

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeżeli wniosek przedsiębiorcy zostanie rozpatrzony pozytywnie, ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek. W takiej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł je uregulować w późniejszym terminie.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku i odmowy przez  ZUS odroczenia składek, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Przedstawione przez ZUS rozwiązanie stanowi pewne ułatwienie dla przedsiębiorców, nie jest ono jednak optymalne w obecnej sytuacji. Odroczenie terminów zapłaty składek może pomóc doraźnie, jednak wydaje się, że w dłużej perspektywie konieczne będzie wdrożenie systemowych rozwiązań, zwłaszcza że problemy wywołane epidemią COVID-19 dotykają wielu baraż, a ich skutki są obecnie trudne do przewidzenia. 

Jeżeli masz pytania związane z dzielnością Twojej firmy lub potrzebujesz innej pomocy prawnej, skontaktuj się z nasza kancelarią. Nasza kancelaria udziela konsultacji prawnych za pośrednictwem e-maili, telefonów, komunikatora Skype lub innych środków komunikacji na odległość.

Link do formularza kontaktowego:

Wróć do aktualności