Aktualności

Zmiana wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca 2022 r.

błąd medyczny adwokat

Szanowni Państwo,
z uwagi na bardzo liczne zapytania dotyczące postępowania w sytuacji nieuwzględniania przez pracodawców wykształcenia wyższego pielęgniarek i położnych, a tym samym kwalifikowanie Medyków do niższego współczynnika pracy, poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje

  • Przypomnijmy, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2022 r. wzrosły minimalne wynagrodzenia m.in. lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych.
  • Od początku obowiązywania ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, tj. od 2017 roku, kwalifikacje wymagane na konkretnym stanowisku pracy były kryterium przypisania danego pracownika do określonej grupy zawodowej z przynależnym współczynnikiem pracy.
  • Przepisy ustawy nie wyłączają w żadnym zakresie obowiązku pracodawcy brania pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń ogólnych zasad prawa pracy określających kryteria obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzeń.
  • Chodzi o zasadę zakazu dyskryminacji w wynagradzaniu, czy też nakazującą branie pod uwagę kwalifikacji wymaganych do wykonywania określonych czynności zawodowych na konkretnych stanowiskach pracy w danej placówce.
  • Oznacza to, że pracodawca nie może powołując się na ustawę z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych różnicować wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których wykonywana jest praca jednakowej wartości (pielęgniarek wykonujących na oddziale ten sam zakres czynności).
  • Podkreślenia wymaga, że nie można postępować wbrew art. 183c Kodeksu pracy, który określa zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Zgodnie tą zasadą pracodawca powinien ustalić jednakowe wynagrodzenie dla osób, które wykonują jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości (w rozumieniu art. 183c Kodeksu pracy). Zarówno art. 183c, jak też art. 78 par. 1 Kodeksu pracy, odnoszą się do sposobu kształtowania wynagrodzeń konkretnych pracowników, a zatem adresowane są do pracodawcy.

Reasumując, pracodawca nie może wymagać na danym stanowisku niższych kwalifikacji (związanych z wykonywaną pracą), niż ma pracownik i płacić mu wówczas wynagrodzenie według mniej korzystnego współczynnika pracy

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczy lub mailowy

§Zespół Kancelarii MCP§

Wróć do aktualności