Oferujemy pomoc w zakresie podziału spadku i w sprawach dotyczących postępowania o stwierdzenie spadku

W postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia określony zostaje krąg spadkobierców. Uzyskanie jednego z tych dokumentów  to pierwszy niezbędny krok zmierzający do ostatecznego podziału spadku.

Dysponując postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub Aktem poświadczenia dziedziczenia, spadkobiercy, jeżeli są zgodni co do sposobu podziału, mogą podzielić przypadający im spadek u notariusza lub w sądzie.

Jeżeli jednak występuje między nimi konflikt dotyczący tego kto powinien otrzymać poszczególne składniki sadku, to wtedy konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego.

Więcej informacji na temat podziału spadku znajdziesz na stronie omawiającej sposoby podziału spadku.

Kancelaria MCP oferuje pomoc swoim klientom sprawach dotyczących postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz w zakresie podziału spadku.

kancelaria adwokacka katowice

Kto zajmie się Twoją sprawą?

prawnik online

Karol Rużyło

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, prawie rodzinnym  oraz prawie karnym. Najbardziej interesuje go problematyka karna i karno-procesowa.

Od grudnia 2022 posiada kompetencje w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach: gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych. Poza tym został wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie okręgowym w Katowicach.

Poznaj adwokata

Dane kontaktowe

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się ze mną