Zapewniamy doradztwo na rzecz podmiotów, dla których prawo własności intelektualnej stanowi ważny element prowadzenia biznesu

W zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej, oferta kancelarii obejmuje doradztwo z zakresu:

  • prawa autorskiego,
  • prawo własności przemysłowej,
  • rejestracji znaku towarowego,
  • ochrony patentowej wynalazku.

Who is going to take your case?

Ewa Klich

Specialist in business law, medical law and personal data protection law. Experienced in providing ongoing legal services to businesses and proceeding of court cases. Provides succession law advisory to businessmen.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me