Prawo medyczne

W związku ze specyfiką świadczenia usług medycznych, w obszarze tej działalności pojawiają się problemy prawne w dwóch zasadniczych płaszczyznach: dotyczącej świadczenia opieki zdrowotnej (kontraktowanie z NFZ, ochrona danych medycznych i danych osobowych, przestrzeganie praw pacjenta) oraz dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej (zagadnienia handlowe i korporacyjne w ramach wykonywanej działalności leczniczej, prowadzenie negocjacji i sporów z kontrahentami, sprawy z zakresu prawa pracy). Dodatkowo wśród istotnych zagadnień prawnych związanych z działalności medyczną należy wskazać problematykę odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarzy i personelu medycznego. 

W ramach specjalizacji z zakresu prawa medycznego Kancelaria swoją ofertę kieruje, przede wszystkim, do osób fizycznych wykonujących zawód lekarza medycyny w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, jak również spółek lekarskich oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej. Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie obejmującym:

 • pomoc prawną przy zakładaniu, rejestracji, przekształcaniu i likwidacji podmiotów leczniczych, w tym indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych
 • stałą i kompleksowa obsługę prawną gabinetów lekarskich, stomatologicznych oraz innych podmiotów leczniczych (w zakresie dotyczącym stosunków gospodarczych, handlowych i korporacyjnych),
 • doradztwo w zakresie prawa pracy (w tym zwłaszcza w zakresie opracowania dokumentacji pracowniczej związanej z przebiegiem zatrudnienia, zwolnień  przygotowywania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów, a także rozwiązywaniu sporów pracowniczych),
 • reprezentację w sporach oraz prowadzenie negocjacji z NFZ,
 • opracowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów związanych ze świadczeniem szeroko pojmowanych usług medycznych (w tym także umów handlowych, regulaminów organizacyjnych, oraz innych dokumentów stosowanych w działalności medycznej),
 • doradztwo w zakresie przestrzegania Praw Pacjenta,
 • analizę zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej oraz opracowanie i wdrożenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych,
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii.

 W zakresie sporów sądowych wynikłych na gruncie prawa medycznego zajmujemy się również:

 • reprezentacją prawną lekarzy i personelu medycznego w sprawach cywilnych na etapie przedsądowym i sądowym, w sprawach o odszkodowanie z tytułu błędów w sztuce lekarskiej (spory z pacjentami, kontakty z ubezpieczycielami),
 • reprezentacją prawną lekarzy i personelu medycznego w sprawach karnych dotyczących odpowiedzialności karnej za błędy w sztuce lekarskiej,
 • reprezentacją w postępowaniu przedsądowym i sądowym w zakresie ochrony dóbr osobistych lekarzy oraz ochrony dobrego imienia podmiotu leczniczego (w tym także podjęcie reakcji na wpisy w Internecie i dochodzenie roszczeń z tym związanych),
 • reprezentacją lekarzy i personelu medycznego przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz przed organami samorządu zawodowego.

Michał Ciupa

Specialist in penal law, business law and medical law. Represents businesses in penal and penal-fiscal cases. Acts as a defender and attorney of doctors in court cases.

Meet the attorney

Contact details

Need legal support? Contact me